Categories
News Poland

NUADU prezentuje wizję poprawy edukacji w Dżakarcie i USA

W marcu wzięliśmy udział w dwóch ważnych wydarzeniach w Indonezji i w USA organizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

Pierwszym były Polskie Dni Technologii w Dżakarcie, podczas których zaprezentowaliśmy naszą wizję usprawnienia cyfrowej edukacji oraz podzieliliśmy się doświadczeniami pracy na styku edukacji i technologii.

Odwiedziliśmy również Karolinę Północną, aby spotkać się z przedstawicielami tamtejszego sektora rozwoju i edukacji, aby porozmawiać o możliwościach bliższej współpracy.

Po więcej informacji zapraszamy pod ten link:
https://newsroom.nuadu.com/55723-in-march-nuadu-took-part-in-two-important-events-in-indonesia-and-the-usa-organised-by-the-polish-investment-and-trade-agency 

Categories
News Philippines Poland

Udostępniamy NUADU dla szkół na Filipinach

NUADU zostało zaprojektowane, aby wspierać proces nauczania, dostarczając narzędzia ewaluacji wiedzy i personalizacji środowiska nauczania dla uczniów. Dzięki nowemu partnerstwu, szkoły na Filipinach będą mogły korzystać z platformy.

Z dumą informujemy, że podpisaliśmy umowę partnerstwa z firmą Big Pond Enterprises (BPH), dostawcą rozwiązań technologicznych dla edukacji oraz zasobów edukacyjnych online dla szkół podstawowych i średnich na Filipinach. Dzięki współpracy z BPH, wdrożenie platformy elearningowej NUADU jest możliwe we wszystkich szkołach na terenie kraju.

Categories
News

Biuletyn Informacyjny NUADU

Pierwszy numer Biuletynu poświęcony jest w całości działaniom naszej firmy w Polsce i za granicą w okresie od września do grudnia 2018 roku.

O NUADU

NUADU powstało w Gdyni w 2014 roku. Jesteśmy firmą działającą w branży edukacji szkolnej. Rozwijamy i udostępniamy platformę wspierającą proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki. Mechanizmy NUADU zarządzają weryfikacją poprawności rozwiązywanych zadań, dynamicznie dopasowują poziom ich trudności do stanu wiedzy ucznia oraz na bieżąco informują zarówno ucznia, jak i nauczyciela o postępach w nauce. Z naszego rozwiązania korzystają szkoły, nauczyciele i uczniowie – za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.

W NUADU wierzymy, że każdy może odkryć swój naturalny potencjał. Używamy technologii do poprawy jakości globalnej edukacji, zapewniając jej obiektywność i powszechny dostęp.

Wrzesień 2018

Gdynia

NUADU zawitało do Gdyni! Był to dla nas niezwykle ważny krok, gdyż to właśnie tutaj narodziła się koncepcja NUADU. Tutaj także odbyło się pierwsze uruchomienie naszego systemu na taką dużą skalę – 21 szkół. Ogromnie cieszymy się, że z NUADU korzysta już w Gdyni ponad 11 000 uczniów i blisko 2 000 nauczycieli.

(…)  ta platforma może zrewolucjonizować podejście do przekazywania wiedzy. Będzie pomagała pobudzać ciekawość uczniów i motywowała ich do zdobywania wiedzy. Nauczyciel może przygotować własne materiały do ćwiczeń, wykorzystać multimedia, zadawać pracę domową, którą „odrabia się” w komputerze, ma kontakt z uczniami, którzy z powodu choroby musieli zostać w domu. Nauczyciele mogą też dzielić się scenariuszami lekcji i wzajemnie się inspirować. Z kolei dyrektorzy mogą na bieżąco mieć wgląd w aktywność uczniów i ich osiągnięcia. Ta rewolucja ma jeden cel – dostosowywać edukację do potrzeb indywidualnych potrzeb najmłodszych gdynian.

Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za gdyńską edukację

Azja

NUADU zagościło w Azji – i to na dobre! Kody dostępu do NUADU zostały dołączone do podręczników szkolnych, które właśnie wtedy pojawiły się na półkach księgarń w Dżakarcie (Indonezja), Bangkoku (Tajlandia) i Singapurze.

Vouchery NUADU na półkach księgarni w Dżakarcie

Październik 2018

To był bardzo owocny miesiąc dla NUADU. Odbyliśmy serię spotkań z nauczycielami szkół, dyrektorami i kierownikami referatów, burmistrzami miast. Odwiedziliśmy V Kongres TIK w Edukacji w Toruniu oraz VII Forum Dyrektorów Placówek Oświaty w Katowicach. Przeprowadziliśmy też wywiady i ankiety z użytkownikami naszej platformy w Gdyni, Singapurze i Dżakarcie. Chcieliśmy przyjrzeć się bliżej ich codziennej pracy z NUADU, poznać potrzeby i trudności. Raport z badań zaprezentujemy w pierwszym kwartale 2019 roku!

NUADU Nowa Szkoła

Tego lata zorganizowaliśmy serię przemiłych spotkań z uczniami, nauczycielami, dyrektorami szkół, naczelnikami oświaty oraz gospodarzami miast, którzy korzystają z NUADU lub którzy swoimi decyzjami przyczynili się do popularyzacji naszego rozwiązania. Pragniemy im wszystkim jeszcze raz serdecznie podziękować za słowa uznania, entuzjazm i udział w naszym przedsięwzięciu. Państwa uwagi – szczególnie te krytyczne 😉 – mają bezpośredni wpływ na kształt #NUADU. Tworzymy NUADU dla Państwa i z Państwem. Dziękujemy!

Nagroda PAiH

Dnia 15 października otrzymaliśmy nagrodę Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w kategorii Ekspansja Zagraniczna.

Nagroda Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w kategorii Ekspansja Zagraniczna

Program akceleracyjny InCredibles

Firma NUADU znalazła się w gronie finalistów programu akceleracyjnego InCredibles. Udział w programie gwarantuje jeszcze skuteczniejszy rozwój naszej działalności oraz podnoszenie jej standardów w kraju i na świecie.

NUADU jest w grupie 5 finalistów wyłonionych z ponad 300 projektów z 34 krajów świata.

Wiceprezes NUADU Paweł Czech podczas gali finałowej programu akceleracyjnego InCredibles

Listopad 2018

NUADU w Zgierzu

Miasto Zgierz kontynuuje wdrażanie innowacyjnej na skalę europejską (9 miast w Polsce m.in. Warszawa i Gdynia) Platformy Edukacyjnej NUADU. Bezpłatny dostęp do niej posiadają uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, platforma ma na celu zminimalizowanie obciążenia pracą domową. Projekt ma charakter systemowy, uczestniczą w nim wszystkie szkoły, dla których Gmina Miasto Zgierz jest organem prowadzącym: szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne oraz SLO im. R. Traugutta.

Portal Miasta Zgierz – http://www.miasto.zgierz.pl/pl/content/platforma-edukacyjna-nuadu-w-zgierzu

Sieć partnerska

W Polsce platforma NUADU zawiera zasoby edukacyjne zgodne z polską podstawą programową. Poza granicami naszego kraju NUADU digitalizuje dla szkół treści podręczników renomowanych wydawców i dystrybutorów pomocy szkolnych z danego regionu. W ten sposób gwarantujemy przydatność naszego systemu w przygotowaniach do egzaminów dojrzałości w Singapurze i Australii. W wyniku naszej obecności na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie oraz na EduTech Asia znacznie powiększyliśmy naszą sieć partnerską. Obecnie mamy zaszczyt współpracować m.in. z Cambridge University Press, Klett Gruppe, Marshall Cavendish czy Microsoft.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z Targów we Frankfurcie:

Grudzień 2018

Ustroń

7 i 8 grudnia uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów w Ustroniu, gdzie przeprowadziliśmy serię warsztatów pt. „Daj sobie czas na bycie nauczycielem”. Rozmawialiśmy z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i uczniami. Serdecznie dziękujemy!

NUADU, Malwina Otto i Jakub Tomaszewski, Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów w Ustroniu

Przyszłość edukacji

Poproszono nas o wypowiedź do artykułu „Branża Ed-Tech w 2019”, który ukazał się niedawno w serwisie news.elearninginside.com. W imieniu NUADU wypowiada się współzałożyciel firmy, Michał Korpys. 

Cyfrowe narzędzia oceny dostarczają nam już ram i danych, które, przekazane do systemów kształcenia, ułatwiają zdobywanie wiedzy i jej ocenę w szkołach, domach i centrach edukacyjnych.

Michał Korpys, Dyrektor Produktu w NUADU

Zapraszamy do zapoznania się z całą prognozą NUADU:

Dziękujemy za uwagę!

Categories
Articles News

Prognozy dla branży EdTech na 2019 rok

Poproszono nas o wypowiedź do artykułu BRANŻA EDTECH W 2019 ROKU: PROGNOZY EKSPERTÓW I ZAŁOŻYCIELI FIRM Z CAŁEGO ŚWIATA, który ukazał się niedawno w serwisie news.elearninginside.com. Oto nasza część tej publikacji:

Cyfrowe narzędzia oceny dostarczają nam już ram i danych, które, przekazane do systemów kształcenia, ułatwiają zdobywanie wiedzy i jej ocenę w szkołach, domach i centrach edukacyjnych.

Michał Korpys, Dyrektor Produktu w NUADU
Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Michał Korpys jest współzałożycielem NUADU, opartej na sztucznej inteligencji platformy, która zmienia sposób, w jaki uczniowie osiągają cele edukacyjne, a nauczyciele przydzielają i oceniają zadania. W 2019 roku Korpys spodziewa się rosnącego wpływu obiektywnych danych w adaptywnej edukacji – i to według niego będzie ewolucyjne rozszerzenie procesu cyfrowej oceny ucznia. Liczy, że dzięki tej zmianie nauczyciele będą mogli poświęcać więcej czasu na to, co potrafią najlepiej: na wsparcie uczniów w osiąganiu celów edukacyjnych.

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

– Cyfrowe narzędzia oceny dostarczają nam już ram i danych, które, przekazane do systemów kształcenia, ułatwiają przyswajanie wiedzy i jej ocenę w szkołach, domach i centrach edukacyjnych – mówi Korpys. – Dojdziemy w końcu do momentu, w którym proces edukacji zacznie przebiegać płynnie. Nauczyciele będą dobrze wykorzystywać czas spędzany z uczniami, a uczniowie będą dobrze wykorzystywać czas poświęcany na zdobywanie wiedzy w najskuteczniejszy możliwy sposób. Systemy, które za tym wszystkim stoją, też będą działać optymalnie, zapewniając cyfrowe wsparcie edukacji adaptywnej i administracyjnej papierkowej roboty. 

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Nie są to jednak jedyne prognozy Michała Korpysa na 2019 rok.

– W 2019 roku ludzie będą też bardziej otwarci na spersonalizowane ścieżki nauczania wykorzystujące sztuczną inteligencję – mówi Korpys. – Jeśli chodzi o samodzielną naukę, nic nie przebije dobrego nauczyciela albo prostego cyfrowego narzędzia, które będzie nam towarzyszyć, przewidywać naszą ścieżkę nauczania i dopasowywać ją w czasie rzeczywistym do naszych celów edukacyjnych.

Korpys podkreśla, że aby tak się stało, interakcje na linii człowiek-komputer muszą rozwijać się i stawać coraz bardziej złożone. Wierzy, że to właśnie nastąpi w nadchodzącym roku.

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Na koniec, Michał Korpys ma nadzieję, że w 2019 roku będziemy poświęcać coraz więcej uwagi umiejętnościom miękkim:

– Świat bardzo tego potrzebuje, a my musimy zacząć tworzyć nową kulturę, której podstawą będzie dążenie do doskonałości w tej dziedzinie. Zrównoważony rozwój: ekologia, recykling, walka z plastikiem – to wszystko jest częścią powstającego paradygmatu, w którym rozwiązania złożonych problemów wynikają z empatii, są oparte o analizę danych i powstają dzięki innowacjom.


The above excerpt was originally published as a part of the article EDTECH IN 2019: EXPERTS AND FOUNDERS AROUND THE WORLD SHARE PREDICTIONS by Cait Etherington

Categories
News

NUADU: Nowa Szkoła

Tego lata zorganizowaliśmy serię przemiłych spotkań z uczniami, nauczycielami, dyrektorami szkół, naczelnikami oświaty oraz włodarzami miast, którzy korzystają z NUADU lub którzy swoimi decyzjami przyczynili się do popularyzacji naszego rozwiązania.

Pragniemy im wszystkim serdecznie podziękować za słowa uznania, entuzjazm i udział w naszym przedsięwzięciu. Wasze uwagi – szczególnie te krytyczne 😉 – mają bezpośredni wpływ na kształt #NUADU. Tworzymy NUADU dla Was. Dziękujemy!
#NowaSzkola

Categories
News

NUADU w Oleśnicy

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 12 października NUADU podpisało umowę z miastem Oleśnica na dostarczenie zasobów dydaktycznych do platformy edukacyjnej.

Dzięki tej umowie uczniowie i lokalne szkoły przez 6 lat będą korzystać z NUADU w pełni, czyli wraz z materiałami edukacyjnymi (zawierającymi
50 000 gier, testów, materiałów zdjęciowych i wideo) ze wszystkich przedmiotów z całej podstawy programowej. Jest to II etap projektu e-Oświata realizowanego przez miasto Oleśnica.

Categories
News

Nagroda Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Miło nam poinformować, że NUADU otrzymało nagrodę Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w kategorii Ekspansja Zagraniczna.

Categories
News

Frankfurckie Targi Książki 2018

Efekty uczestnictwa w Targach Książki we Frankfurcie (Frankfurt Book Fair 2018) przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszymy się z nowych możliwości, jakie daje nam rozszerzona sieć partnerska wydawców i dystrybutorów pomocy szkolnych w Azji, Singapurze i Australii: Twig Education (witamy na pokładzie), Marshall Cavendish EducationPelangi Publishing Group Sdn BhDSingapore Asia Publishers PTE LtdHodder Education,  MAC Education Company LimitedC&E Publishing,Anubis-Bulvest (Klett Gruppe), GrasindoPenerbit CmediaEdukinect Pte Ltd (Singapore), Unlimited Educational ServicesAlstonEducational Publishing HouseMicrosoft.

W Polsce platforma NUADU zawiera zasoby edukacyjne zgodne z polską podstawą programową.

Chcielibyśmy wyrazić najgłębsze podziękowania wszystkim obecnym i przyszłym partnerom za inspirujące rozmowy i nieoceniony wkład, który pozwala nam patrzeć na edukację w perspektywie międzynarodowej. Dziękujemy wszystkim wspaniałym ludziom, których mieliśmy przyjemność spotkać na targach! Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach z branży #edtech na całym świecie. Wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się więcej na temat NUADU i naszej wizji nowoczesnej edukacji, zapraszamy do kontaktu.

Będziemy obecni na #OnlineEduca w Berlinie w grudniu 2018 oraz na #BETT w Londynie w styczniu 2019. Do zobaczenia!

Categories
News

NUADU w Gdyni

NUADU zawitało do Gdyni!

Jest to dla nas niezwykle ważny krok, gdyż to właśnie tutaj narodziła się koncepcja NUADU. To także pierwsze wdrożenie systemu przeprowadzone na taką skalę. Ogromnie cieszymy się, że z NUADU skorzysta w Gdyni ponad 11.000 uczniów i blisko 2.000 nauczycieli. Witamy w międzynarodowej społeczności osób stawiających na nowoczesną edukację 😀 Gdynia, dziękujemy za zaufanie!

Źródło: https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/w-nowy-rok-szkolny-z-innowacyjna-e-platforma,527600

Categories
External Links News

Polski start-up NUADU pozyskał 4,5 mln zł od funduszu Luma Ventures

NUADU to trójmiejska firma działająca na rynku technologii edukacyjnych. Ma użytkowników w Polsce, Tajlandii, Malezji, Indonezji i na Filipinach. Właśnie pozyskał 4,5 mln zł, które przeznaczy na rozszerzenie działalności w Azji.

Źródło: https://wyborcza.pl/7,156282,23766112,polski-start-up-nuadu-pozyskal-4-5-mln-zl-od-funduszu-luma-ventures.html