Categories
News Poland

NUADU na konferencji ISTE

Przedstawiciele NUADU odwiedzą największe wydarzenie światowe branży EdTech – ISTE The International Society for Technology in Education. Konferencja odbędzie się 23 czerwca 2019 w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii. Serdecznie zapraszamy na rozmowę i kawę.

Bardzo chętnie odwiedzimy również Państwa placówkę oświatową i pokażemy, jak można wspierać edukację z wykorzystaniem innowacji technologicznych i sztucznej inteligencji.

Categories
News

Meet our Team at the ISTE EdTech Conference

Representatives of NUADU will attend the ISTE EdTech conference in Philadelphia on 23-26 June.

Any education representatives interested in supporting or implementing technological innovations supported by Artificial Intelligence in their schools, please contact us to arrange a meeting.

Philadelphia, USA
ISTE Conf. & Expo 2019
23-26 June 2019

Categories
News Poland

Środki z Funduszy Europejskich w oświacie warte uwagi

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich i poprawić jakość edukacji – Gdynia dobrym przykładem

Podczas przeglądania dostępnych Funduszy Europejskich, warto zwrócić uwagę na te, których celem jest poprawa jakości kształcenia. Są to np. środki kierowane w ramach poddziałania 11.1.4 do tzw. „obszarów szczególnej interwencji” (OSI) gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie województwa śląskiego. Nabór został ogłoszony 30.05. 2019 roku. Do rozdysponowania jest ok. 13 mln. zł.

Jedno z ważniejszych działań w tym konkursie to „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”. Środki nie mogą być przeznaczone na zakup sprzętu, tylko na oprogramowanie, dzięki któremu szkoła wdroży nową technologię i udostępni uczniom wartościowe materiały edukacyjne. Dofinansowanie wynosi aż 90%: 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 5% – z budżetu państwa. Pozostałe 10% to wkład własny gmin – najczęściej związany z udostępnieniem sal lekcyjnych i infrastruktury szkolnej.

Każde województwo realizuje swoją strategię rozwoju w oparciu o indywidualną diagnozę, dlatego różne są poziomy dofinansowania i zakresy projektów. Jednak dla całego kraju edukacja jest kluczowa – na ten cel przeznaczono aż 95 milionów.

Ponadto na poziomie ogólnopolskim są realizowane celowe programy wspierające rozwój oświaty. Służy do tego głównie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Na przykład w grudniu 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest planowany nabór w ramach poddziałania 2.10.6 Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego.

Nowa szansa na poprawę sytuacji w szkołach

Samorządy wdrażające projekty technologiczne w edukacji oszczędzają czas i pieniądze oraz podnoszą jakość kształcenia w szkołach. Problem przeładowania nauczycieli administracją oraz trudności w dopasowaniu treści do indywidualnych potrzeb uczniów – to kwestie często poruszane przez nauczycieli i dyrektorów. Środki z Unii Europejskiej dają nadzieję na zmianę tej sytuacji. Co można zyskać? Przede wszystkim większe postępy uczniów w nauce oraz mniejsze zaangażowanie nauczycieli w wykonywanie rutynowych czynności.

Przykład godny naśladowania

Gdynia, port jachtowy i plaża miejska

Dobrym przykładem wdrożenia technologii w edukacji jest Miasto Gdynia, które w ramach nieograniczonego przetargu zakupiło dla całej gminy platformę edukacyjną z treściami dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Gospodarze miasta sięgnęli po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne w RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020. Projekt obejmował zapewnienie infrastruktury technicznej i zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową. Istotne było też szkolenie nauczycieli z obsługi platformy oraz wsparcie użytkowników w trybie całodobowym.

Co dokładnie dostarczono w ramach projektu? Gdyńskie szkoły otrzymały dostęp do platformy edukacyjnej NUADU zawierającej 18 000 zadań z takich przedmiotów jak: język polski, angielski, matematyka, chemia, fizyka, biologia oraz geografia i nauczanie wczesnoszkolne. Oprócz zadań udostępniono również ponad 1 400 lekcji multimedialnych oraz prawie 500 gier interaktywnych. Platforma pomaga w sposób praktyczny wdrożyć w szkołach światowe rozwiązanie edukacyjne. NUADU wspiera nauczycieli w przeprowadzaniu oceniania kształtującego, pomaga w praktyce zrealizować ideę personalizacji oraz umożliwia przeprowadzenie zajęć w modelu klasy odwróconej.

Z tego rozwiązania mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i dyrektorzy, ale również rodzice i pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy uzyskują dostęp do wielu raportów i statystyk o działaniu szkół i postępach uczniów.

Na życzenie Zamawiającego zapewniona została integracja Platformy z pakietem MS Office.

Dzięki takim projektom Gdynia, a także inne miasta (Zgierz, Brodnica czy Oleśnica) budują wizerunek krajowego pioniera innowacji w oświacie.

Od czego zacząć?

Środków unijnych do wykorzystania wciąż jest sporo, a w ich pozyskaniu pomagają firmy doradcze – doświadczone w składaniu wniosków i rozliczaniu projektów. Zgodnie z raportem NIK, stworzonym na półmetku obecnej perspektywy finansowej, średni postęp w wykorzystaniu alokacji UE w Regionalnych Programach Operacyjnych (w odniesieniu do średnich wartości łącznie dla wszystkich programów operacyjnych) w okresie od 30.06.2016 r. do 30.06.2017 wynosił tylko 26,5%. W związku z tym warto zintensyfikować działania i sięgnąć po unijne dotacje w ramach Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych.

Te fundusze są ważnym elementem rozwoju oświaty w Polsce, zwłaszcza poprzez wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia w różnych regionach kraju.

Od momentu wejścia Polski do UE, polskie Gminy mogą pozyskiwać dodatkowe Fundusze Europejskie m.in. na rozwój infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej czy wzmocnienie konkurencyjności swojego regionu na tle innych regionów w Polsce czy za granicą. Czy warto aplikować? Decyzja zależy od wielu (specyficznych dla każdej gminy) czynników, natomiast efekt jest co najmniej zadowalający. Inwestycje, które do tej pory były „spychane” na drugi plan z powodu ograniczonego budżetu gminy, mogą być teraz realizowane szybciej i sprawniej.