Categories
Tutorials

Checking results in NUADU

An interactive tutorial for Teachers on how to check results from assigned activities in NUADU.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-checking-results/tutorial.html

Checking results and percentage values.

Categories
Poland Tutorials

Praca własna w NUADU

Jak zadawać sobie zadania, korzystając z funkcjonalności Praca własna – interaktywny samouczek dla Uczniów

https://tutorials.nuadu.com/PL/uczen-praca-wlasna/tutorial.html

Własnoręczne wybieranie zadań w NUADU

Categories
Poland Tutorials

Rozwiązywanie aktywności w NUADU

Jak rozwiązywać aktywności zadane przez nauczyciela – interaktywny samouczek dla Uczniów

https://tutorials.nuadu.com/PL/uczen-rozwiazywanie-aktywnosci/tutorial.html

Rozwiązywanie aktywności w NUADU: zadania, kartkówki, egzaminy

Categories
Poland Tutorials

Tworzenie zadań w NUADU

Jak tworzyć własne zadania dla swoich uczniów – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-tworzenie-zadan/tutorial.html

Tworzenie zadań w NUADU

Categories
Poland Tutorials

Grupy i odznaki w NUADU

Jak dzielić klasy na kolorystyczne grupy i przyznawać odznaki swoim uczniom – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-odznaki-grupy/tutorial.html

Tworzenie grup i przyznawanie odznak w NUADU

Categories
Poland Tutorials

Zadawanie aktywności w NUADU

Jak zadawać różne rodzaje aktywności swoim uczniom – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-zadawanie-aktywnosci/tutorial.html

Zadawanie aktywności w NUADU: zadania, kartkówki, egzaminy, lekcje

Categories
Tutorials

Assigning activities in NUADU

An interactive tutorial for teachers on how to assign activities like assignments, quizes, exams and lessons to students.

Assigning activities: assignment, quiz, exam, lesson.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-assigning-activities/tutorial.html

In this interactive tutorial, you will learn how to assign different types of activities to your students.

Categories
Tutorials

Groups and badges in NUADU

An interactive tutorial for teachers on how to divide classes into color-coded groups and assign badges.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-badges-groups/tutorial.html

Categories
Tutorials

Creating questions in NUADU

An interactive tutorial for teachers on how to create own question bank for students.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-creating-questions/tutorial.html

Categories
Tutorials

Solving activities in NUADU

An interactive tutorial for students on how to solve activities assigned by the teacher.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/student-solving-activities/tutorial.html

Solving activities in NUADU: assignment, quiz & exam