Categories
News NUADU Smart Edu

NUADU Smart Edu solution to benefit from Smart Growth and Regional Development EU funding

Assigning tasks and content to students in a predefined, manual way is not enough if you want to ensure they have a proper learning environment. That is why NUADU is going to design a unique, innovative solution that helps to improve results and enables a personalised learning environment for every student.

Title of the project: “NUADU Smart Edu – a system that improves students’ learning results thanks to personalised learning paths based on scientific research in neurobiology, psychology, education, machine learning, and AI.”

Beneficiary: NUADU Sp. z o. o.

Cost of the project: 3,520,541.72 PLN

EU funding: 2,582,850.72 PLN

Description: As part of the project, NUADU will develop an innovative NUADU Smart Edu solution. The applicant plans to develop a solution that will comprehensively support the learning process. Its most essential functionalities are:

  • an intelligent education planning algorithm that supports the personalisation process;
  • a system that enables pair or group work to help students improve their learning outcomes through collaboration and mutual support;
  • a review and knowledge consolidation system based on the analysis of students’ activity that helps them to permanently memorise what they learn;
  • a system that increases motivation and systematicity, based on gamification and a “bot” coach.

Assigning tasks and content to students in a predefined, manual way is not enough if you want to ensure they have a proper learning environment. That is why we are going to design a unique, innovative solution that helps to improve results and enables a personalised learning environment for every student. For the first time, AI will be used to such an extent to support the improvement of educational outcomes, with technological solutions firmly embedded in human science discoveries.

The market needs such a solution because, among others, it addresses one of the most severe problems today’s education faces – the inability to devote as much time and attention to students as they need.

The target market for the product will be the global educational technology market – particularly in Poland and South-East Asia – that shows an annual growth of several dozen per cent. The main target audiences of the project are governments and local self-governmental units, educational publishers, distributors of teaching aids and integrators of digital solutions for schools, head teachers in schools and tuition centres, and parents. The stakeholders and end users of the solution are teachers and students.

Categories
Indonesia News

Al-Azhar Syifa Budi school is on board!

We are thrilled to announce that one of the largest school chains in Indonesia – almost 8000 students across 15 branches (and counting!) – has signed a contract with NUADU. 

NUADU onboards Al-Azhar Syifa Budi school

In the first year a pilot program will be implemented with 600 students across 2 branches. Then after a successful first year, NUADU would be rolled out to all 15 branches. Al-Azhar Syifa Budi is a leading Muslim school in Indonesia and we look forward to more schools coming on board with us in the future.

Categories
News Philippines

Thrive for your Tribe! and NUADU Champs

We had a fantastic time at the ‘FIT: Thrive for your Tribe’ event held at Xavier School in San Juan City

NUADU Campus at Xavier School in San Juan City Philippines

It was a great opportunity to meet with teachers and offer them NUADU accounts to test out our platform and become part of our ‘NUADU Champs’ – the name for teachers and school administrators using NUADU.

A Facebook group will soon go live for the NUADU Champs and will serve as the place for event announcements, updates and more.

Categories
Indonesia News

ANPS Roadshow

In our ongoing quest to promote the use of educational technology in K12 sector, we partnered with the ANPS (Association of National and Private Schools). 

NUADU ANPS roadshow Indonesia

ANPS is committed to advancing the interests of National and Private Schools throughout Indonesia. NUADU participates in an ongoing series of events held during ANPS Roadshow, where teachers and school principals gathered to participate in an exchange of ideas and share best practices in education.

Categories
News Poland

Platforma NUADU w Szkole Przyszłości na Microsoft EduDays 2019

Zapraszamy 16 maja w Warszawie do udziału w konferencji EduDays, której gospodarzem jest Microsoft dla Edukacji. Rozwiązanie NUADU będzie częścią interaktywnej strefy Szkoły Przyszłości prezentowanej na tym wydarzeniu.

Przedstawiona na konferencji wizja szkoły z roku 2030 wykorzysta w procesie nauczania najnowsze technologie, w tym także NUADU. Uczestnicy będą mogli przetestować gotowe do wdrożenia rozwiązanie, przedyskutować jego zalety z przedstawicielem NUADU i umówić się na okres próbny w swojej szkole.

Wszystko to odbędzie się w otoczeniu prezentacji najlepszych praktyk i ciekawych projektów edukacyjnych z całego świata, dyskusji o rozwiązaniach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, blockchaina i uczenia maszynowego. Gościem specjalnym konferencji będzie Artur Partyka – mówca motywacyjny, wybitny sportowiec.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin: 16 maja 2019 r.
Godz. 9:30-16:00
Lokalizacja: MS Mermaid,Ul. Wioślarska 8, Warszawa

Szczegółowa agenda i rejestracja na stronie: aka.ms/EduDays2019

Categories
News Philippines

STEM Education and NUADU

NUADU recently took part in a STEM Education conference in Baguio

NUADU recently took part in a STEM Education conference in Baguio, where we presented on the effective use of technology in the classroom, to a group of 70 science and mathematics teachers.

STEM Education 2019 NUADU presents

It was a very successful training session with a lively group of teachers who were actively participating and willing to learn and improve.

Categories
News Poland

Global Grid For Learning i NUADU

Z radością informujemy, że NUADU przystąpiło do Global Grid For Learning (GG4L) – inicjatywy na rzecz poprawy edukacji na świecie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wspólnemu projektowi 500 szkół w Ameryce skorzysta z platformy NUADU w ciągu najbliższych 3 lat.

Global Grid For Learning to organizacja pożytku publicznego, zrzeszająca firmy z branży EdTech. W ramach przyznawanych grantów umożliwia szkołom korzystanie z innowacji technologicznych.

Poprzez udział w projekcie, pragniemy przyczynić się do zmniejszania lęku społecznego i nierówności środowiskowych wśród uczniów objętych programem. NUADU umożliwi automatyczne dopasowywanie treści edukacyjnych do potrzeb dzieci, uwzględniając ich możliwości poznawcze. Nauczyciele będą mogli podejmować decyzje w oparciu o dane, mając dostęp do szczegółowych informacji o rozwoju umiejętności poznawczych swoich uczniów czy o realizacji podstawy programowej. NUADU udostępni treści edukacyjne pochodzące od renomowanych wydawców oraz umożliwi tworzenie własnych lekcji i zadań. Niezmiernie cieszy nas dostarczanie uczniom i nauczycielom analizy postępów z realizacji programu nauczania oraz z nabywania kompetencji przydatnych przy zatrudnieniu.

NUADU uczestniczy też w inicjatywie zwiększania bezpieczeństwa w szkołach. W ramach współpracy z wydawcami i partnerami (takimi jak SEL for Prevention) dostarczymy materiały o Zarządzaniu Behawioralnym i Bezpieczeństwie w Sieci.

Ten ekscytujący projekt potrwa 3 lata! #GG4L dziękujemy za zaproszenie! 

Categories
News

Global Grid For Learning #SaferSchools and NUADU

We are thrilled to announce NUADU’s participation in the Global Grid For Learning (GG4L) #SaferSchools in America initiative.

Global Grid For Learning (GG4L) is a public benefit corporation, whose mission is to enable school communities to deploy, sustain and validate innovative EdTech solutions. In effect, this grant program will impact 500 US schools across 250 US school districts.

NUADU seeks to contribute to reducing social anxiety and environmental inequality, providing differentiated content and personalized learning by improving personal interaction and allowing teachers to make data-driven decisions based on formative assessment. Our analytics will help to visualize the usage of instructional materials across multiple content structures, including topics, learning goals and cognitive skills. We will also provide aggregated resources from premium content suppliers and open education resources to deliver formative and summative assessment in a differentiated and personalized classroom environment. We are looking forward to providing the correlation between STEM curriculum goal attainment and their corresponding competencies to skills for employability.

NUADU will deliver digital content for Behavioral Management and Digital Safety for the Safer Schools impact initiative  in partnership with other publishers and partners such as SEL for Prevention.

This exciting project will last 3 years! #GG4L, thank you for having us! 

Categories
News Poland

NUADU prezentuje wizję poprawy edukacji w Dżakarcie i USA

W marcu wzięliśmy udział w dwóch ważnych wydarzeniach w Indonezji i w USA organizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

Pierwszym były Polskie Dni Technologii w Dżakarcie, podczas których zaprezentowaliśmy naszą wizję usprawnienia cyfrowej edukacji oraz podzieliliśmy się doświadczeniami pracy na styku edukacji i technologii.

Odwiedziliśmy również Karolinę Północną, aby spotkać się z przedstawicielami tamtejszego sektora rozwoju i edukacji, aby porozmawiać o możliwościach bliższej współpracy.

Po więcej informacji zapraszamy pod ten link:
https://newsroom.nuadu.com/55723-in-march-nuadu-took-part-in-two-important-events-in-indonesia-and-the-usa-organised-by-the-polish-investment-and-trade-agency 

Categories
Indonesia News

In March NUADU took part in two important events in Indonesia and the USA, organised by the Polish Investment and Trade Agency

We were thrilled to attend Polish Tech Day in Jakarta, an event showcasing 10 Polish startups with business thriving in Asia. We presented our vision on how to improve digital education and shared our experiences from the EdTech sector in Indonesia. We also participated in several enriching workshops, meetings and panel events.

Polish Tech Day, Jakarta

NUADU took part in a Trade Mission to North Carolina. The delegation included NUADU and 5 other Polish companies interested in learning more about the region’s FinTech and Education sectors in the Triangle Region. The reception was co-hosted by the Research Triangle Regional Partnership (RTRP) and the Economic Development Partnership of North Carolina (EDPNC).