Categories
News Poland

Global Grid For Learning i NUADU

Z radością informujemy, że NUADU przystąpiło do Global Grid For Learning (GG4L) – inicjatywy na rzecz poprawy edukacji na świecie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wspólnemu projektowi 500 szkół w Ameryce skorzysta z platformy NUADU w ciągu najbliższych 3 lat.

Global Grid For Learning to organizacja pożytku publicznego, zrzeszająca firmy z branży EdTech. W ramach przyznawanych grantów umożliwia szkołom korzystanie z innowacji technologicznych.

Poprzez udział w projekcie, pragniemy przyczynić się do zmniejszania lęku społecznego i nierówności środowiskowych wśród uczniów objętych programem. NUADU umożliwi automatyczne dopasowywanie treści edukacyjnych do potrzeb dzieci, uwzględniając ich możliwości poznawcze. Nauczyciele będą mogli podejmować decyzje w oparciu o dane, mając dostęp do szczegółowych informacji o rozwoju umiejętności poznawczych swoich uczniów czy o realizacji podstawy programowej. NUADU udostępni treści edukacyjne pochodzące od renomowanych wydawców oraz umożliwi tworzenie własnych lekcji i zadań. Niezmiernie cieszy nas dostarczanie uczniom i nauczycielom analizy postępów z realizacji programu nauczania oraz z nabywania kompetencji przydatnych przy zatrudnieniu.

NUADU uczestniczy też w inicjatywie zwiększania bezpieczeństwa w szkołach. W ramach współpracy z wydawcami i partnerami (takimi jak SEL for Prevention) dostarczymy materiały o Zarządzaniu Behawioralnym i Bezpieczeństwie w Sieci.

Ten ekscytujący projekt potrwa 3 lata! #GG4L dziękujemy za zaproszenie!