Categories
News Poland

NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów

Według Raportu specjalnego dotyczącego współpracy biznesu i edukacji w Polsce  dla pracodawców [1] bardzo istotna jest m.in. umiejętność pracy w zespole. Wysoko cenią oni osoby, które potrafią realizować cele zespołowe, są otwarci na sugestie innych, dają i przyjmują informacje zwrotne, wzajemnie się motywują i wspólnie rozwiązują problemy. Dyrektorzy wiedzą, że te kompetencje miękkie mogą zaważyć na sukcesie lub porażce projektu. Nie są to jednak umiejętności, z którymi się rodzimy, lecz nabywamy je z czasem. NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów.

Dotychczasowy model kształcenia uczniów był w Polsce mocno nastawiony na pracę indywidualną – każdy uczeń pracował na swoje oceny w szkole i w domu. W rezultacie młody człowiek czasem dopiero w pierwszej pracy rozwijał w większym stopniu umiejętności i postawy tak cenne w oczach pracodawcy: współpracę i pracę zespołową.

NUADU z podziwem obserwuje zmiany zachodzące w polskich szkołach – dzieci w szkole mogą coraz częściej doświadczać tak zwanych projektów grupowych – np. poprzez wspólne projekty, gdzie każdy uczeń ma wkład we wspólną ocenę końcową. W takim projekcie bardzo ważna jest świadomość, że pracujemy wspólnie, gramy do jednej bramki, że sukces wymaga zaangażowania wszystkich, a problem jest wspólny i wymaga rozwiązania, nie zaś szukania winnych.

NUADU – platforma wspierająca proces edukacji w zakresie ewaluacji ze szczególnym naciskiem na obiektywną ocenę efektów nauki – opracowuje rozwiązania, które nie tylko pomagają w przyswajaniu wiedzy, ale również w kształceniu pożądanych postaw zawodowych. 

W systemie NUADU nauczyciel może identyfikować umiejętności poszczególnych uczniów, dzięki czemu podejmuje trafne decyzje w odniesieniu do łączenia uczniów w projekty grupowe.

Michał Korpys, Dyrektor Produktu NUADU
NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów

Zaawansowana technologia mechanizmów przetwarzających dane z procesu edukacyjnego pozwala również na łączenie uczniów w pary na zasadzie tutor-uczeń. Wspólna praca nad zagadnieniem uczy otwartości na sugestie innych, dawania i przyjmowania informacji zwrotnych oraz wzajemnej motywacji. To również bardzo wygodne rozwiązanie w systemach edukacyjnych, w których nauczyciel ma ograniczony czas na wsparcie każdego ucznia. Co ważne, opracowany system tutoringu wykorzystuje mechanizmy uczące się, porównuje rezultaty, styl uczenia się, charakterystykę motywacji, opisaną czynnikami psychofizjologicznymi oraz postępy uczniów – jest więc dokładny oraz osadzony w odkryciach z obszaru pedagogiki, neurobiologii i psychologii.

[1] https://docplayer.pl/2932517-Biznes-dla-edukacji-raport-specjalny-dotyczacy-wspolpracy-biznesu-i-edukacji-w-polsce.html(Raport specjalny PARP Biznes dla Edukacji, 2014)Jawor-Joniewicz, A. (2014). Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce
Categories
Poland Tutorials

Sprawdzanie wyników w NUADU

Jak sprawdzać wyniki aktywności rozwiązanych przez twoich uczniów – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

Sprawdzanie wyników i wartości procentowe

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-sprawdzanie-wynikow/tutorial.html

Categories
Main Page Videos

Introduction to NUADU

+ 92% satisfied students!

Categories
Main Page Videos

The Future of Education Is Now

NUADU – THE FUTURE OF EDUCATION IS NOW
Categories
News

The All-New NUADU Website is here!

New beginnings are not just reserved for January (or the start of the school calendar). Just when you thought it couldn’t get any better, we’re proud to announce the latest version of the NUADU website.

Users around the world now have access to revolutionary data-driven features that boost academic achievement and learner engagement. 

Find out how NUADU can help you achieve your goals.

Categories
Videos

Teachers Can Smile Again

NUADU can save 7h of a teacher’s time per week!

Categories
Videos

NUADU for Students

62% of students improved their marks while using NUADU.

Categories
Tutorials Videos

Assigning content from the curriculum strand at NUADU platform

Categories
Videos

School Admin Dashboard in NUADU

Categories
Videos

NUADU for Principals

Performance monitoring for better decisions.