Categories
News Poland

Rozwiązania partnerów Microsoft dla cyfryzacji edukacji

Z przyjemnością informujemy, że rozwiązania oferowane przez NUADU znalazły się w katalogu skompilowanym przez Microsoft dla Edukacji – „Rozwiązania partnerów Microsoft dla cyfryzacji edukacji”.

Katalog dedykowany szkołom i uczelniom jest dostępny do pobrania na stronie: https://aka.ms/KatalogRozwiazanPartnerskich

NUADU jest certyfikowanym Złotym Partnerem Microsoft.

Życzymy miłej lektury, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6925401315263029248/

Categories
Poland

Nowy Rok Szkolny

NUADU Rok Szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 ponad 120 polskich szkół będzie korzystać z NUADU. Nasz system pomaga nauczycielom i uczniom w kartkówkach, sprawdzianach, egzaminach i nie tylko 🙂 Wszystkim zaangażowanym w proces szkolnej edukacji życzymy ZDROWIA, SUKCESÓW i UŚMIECHU!

Categories
Articles News Poland

Raport: Edukacja zdalna w praktyce – analiza wykorzystania platformy edukacyjnej NUADU w okresie luty – kwiecień 2020

Analiza zachowania użytkowników platformy edukacyjnej NUADU w ostatnim czasie, pozwala zaobserwować interesujące dla edukacji zdalnej wnioski i pokazać proces adaptacji szkolnictwa do nowej rzeczywistości.

W ciągu ostatnich tygodni zamknięcia szkół z powodu pandemii Covid-19, w obszarze edukacji zaszły ogromne zmiany. Przekształcenie klasycznego modelu nauczania, w którym występuje codzienna interakcja pomiędzy uczniem a nauczycielem, na model pracy zdalnej w tak krótkim czasie okazało się dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, rodziców czy dyrektorów szkół. Analiza zachowania użytkowników platformy edukacyjnej NUADU w ostatnim czasie, pozwala zaobserwować interesujące dla edukacji zdalnej wnioski i pokazać proces adaptacji szkolnictwa do nowej rzeczywistości. Próba statystyczna została wykonana dla 50 tys. uczniów oraz 4 tys. nauczycieli.

1. Inicjatywa wypływa od nauczycieli

Aby zapewnić ciągłość nauczania, nauczyciele musieli w bardzo krótkim czasie zaadoptować technologię – wprawdzie dostępną na rynku od dawna, ale dotychczas wykorzystywaną w szkolnictwie w relatywnie niewielkim zakresie.

Istotnym elementem procesu była adaptacja takich narzędzi jak:

 • Dzienniki elektroniczne – wykorzystywane w szkołach już od około dekady
 • Platformy e-learningowe i narzędzia do ewaluacji wiedzy – w ostatnich latach coraz chętniej wykorzystywane w codziennej pracy jako narzędzia usprawniające pracę nauczyciela, w tym platforma NUADU
 • Narzędzia do komunikacji zdalnej – dostępne na rynku od wielu lat, zazwyczaj nie sprawdzające się w klasycznym modelu szkoły, przeżywające obecnie swój renesans – np. platformy do video-konferencji, video-czaty czy następca popularnego Skype – aplikacja Microsoft Teams

Przykładem wzrostu zainteresowania narzędziami do zdalnej edukacji są statystyki użycia aplikacji NUADU na przestrzeni lutego 2020 – kiedy zajęcia obywały się jeszcze normalnie w szkołach, marca 2020 – po zamknięciu szkół i kwietnia 2020 – kiedy nauczanie zdalne stało się normą.

1.1 Logowania

W okresie zamknięcia szkół znacząco wzrosła liczba logowań do aplikacji zarówno nauczycieli, jak i uczniów. W marcu, dla kont nauczycieli, wzrost wyniósł 254%, a  w przypadku kont uczniowskich – 213%.

Wykres: Liczba unikalnych logowań do aplikacji NUADU

Warto zauważyć, że średni czas trwania sesji w systemie wynosi blisko 75 minut w przypadku ucznia i ponad 60 minut dla nauczyciela. Stanowi to potwierdzenie, że użytkownicy znajdują w systemie funkcjonalności, które je angażują. 

1.2 Zadawanie zadań

W okresie zamknięcia szkół znacznie wzrosła liczba zadawanych przez nauczycieli aktywności. Mianem “aktywności” określamy zadane przez nauczyciela zestawy indywidualnych prac w postaci zestawów zadań, kartkówek, próbnych egzaminów.

Wykres: Liczba zadanych przez nauczycieli aktywności w aplikacji NUADU

Na podstawie powyższych danych można zauważyć znaczący wzrost zadawanych aktywności, porównując miesiąc luty oraz marzec zauważamy wzrost na poziomie 486%. Miesiąc kwiecień utrzymuje przewidywany trend.

1.3 Odrabianie zadań

Współczynnik odrabiania zadań, czyli stosunek liczby rozwiązanych do liczby zadanych zadań kształtuje się odpowiednio dla lutego 68,5%, dla marca 73% i dla kwietnia 74%. Pokazuje to, że uczniowie chętnie rozwiązują przydzielone zadania w aplikacji, zarówno w modelu klasycznej szkoły (miesiąc luty) jak i modelu pracy zdalnej (miesiąc marzec i kwiecień).  

Wykres: Liczba zadanych i odrobionych zadań w aplikacji NUADU

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że nauczyciel swoimi działaniami w systemie definiuje sposób pracy uczniów co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich użycia i zainteresowania aplikacją NUADU. Tak jak w klasycznym modelu szkoły, nauczyciel jest głównym motorem pracy ucznia.

2. Najpopularniejsze funkcjonalności

System NUADU, zaprojektowany z myślą o usprawnieniu procesu nabywania i ewaluacji wiedzy, oferuje nauczycielom szereg funkcjonalności, takich jak zadawanie i tworzenie własnych zadań, automatyczne sprawdzanie rozwiązań, narzędzia umożliwiające indywidualizację procesu nauczania w oparciu o gromadzone dane, czy rozbudowaną bazę materiałów interaktywnych oraz scenariuszy lekcji.  

Wykres: Liczba zadanych i zrealizowanych aktywności w aplikacji NUADU

W początkowym okresie zamknięcia szkół nauczyciele korzystali głównie z zadawania uczniom gotowych zestawów zadań, automatycznie sprawdzanych przez system. Wraz z wydłużaniem się nauczania zdalnego zaczęli chętniej korzystać z innych aktywności, takich jak kartkówki czy egzaminy próbne. Największym jednak wzrostem zainteresowania cieszą się do tej pory niewykorzystywane gotowe scenariusze lekcji.

3. Gotowość nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi do nauki zdalnej

Nauczyciele, a w szczególności ci z dużym doświadczeniem pedagogicznym nabytym w klasycznym modelu nauczania, wykazują potrzebę nabywania wiedzy i umiejętności związanych z obsługą narzędzi do edukacji zdalnej, w tym korzystania z komputera czy tabletu.

Zwiększone zainteresowanie prowadzonymi przez NUADU szkoleniami, organizowanymi webinarami, udostępnianymi samouczkami czy wzmożone korzystanie ze wsparcia czatu dostępnego 24/7 świadczy o lawinowym wzroście zaangażowania nauczycieli.  

Wykres: Liczba zgłoszeń dokonanych przez czat

W marcu liczba zapytań dotyczących praktycznych aspektów wykorzystania systemu NUADU zgłoszonych za pośrednictwem linii wsparcia wzrosła czterokrotnie w stosunku do lutego.

4. Gotowość szkół

Szkoły, które wdrożyły NUADU kilka miesięcy czy lat temu, wykazują znacznie większe zainteresowanie i użycie systemu w okresie zamknięcia szkół w porównaniu ze szkołami, które dopiero zaczynają technologię wdrażać. Przykładem jest Miasto Gdynia i Warszawa (dzielnica Targówek), gdzie zaobserwowane użycie, zarówno przez nasz zespół, a także przez włodarzy, którzy mają dostęp do statystyk w czasie rzeczywistym było znacznie wyższe. W marcu liczba zadanych w tych szkołach zadań była o 40% większa niż w pozostałych szkołach.

Obecnie z rozwiązania NUADU korzysta w Polsce około 150 szkół. Dla przeważającej większości z nich, narzędzie stało się z dnia na dzień domyślnym rozwiązaniem umożliwiającym kontynuację procesu kształcenia.

Warto również zauważyć, że wszystkie nowe wdrożenia systemu NUADU w szkołach w miesiącu marcu i kwietniu odbyły się w pełni zdalnie, w tym prezentacja rozwiązania, podpisanie dokumentów, konfiguracja i szkolenia. Świadczy to o większej otwartości jednostek edukacyjnych na zdalny proces współpracy.

5. Zaangażowanie rodziców w proces nauczania

Rodzice pełnią obecnie jedną z głównych ról w procesie edukacyjnym uczniów. Warto zauważyć, że wzrasta wśród nich świadomość znaczenia wykształcenia dziecka dla jego późniejszego życia, co powoduje, że rodzice stają się partnerami władz państwowych i szkoły w sprawach edukacji.

W aplikacji NUADU rodzic pełni rolę „nadzorcy” nad procesem edukacyjnym dziecka. Ma możliwość:

 • podglądu statusu aktywności zleconych dziecku,
 • przeglądu terminu ukończenia aktywności,
 • przeglądu raportu wyników aktywności wraz z widokiem wszystkich prób odpowiedzi udzielonych przez dziecko.
Wykres: Liczba unikalnych logowań Rodziców do aplikacji NUADU

W okresie zamknięcia szkół zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowania platformą wśród rodziców. Wynika to z faktu, iż rodzice zaczęli organizować czas nauki swojego dziecka, nierzadko udostępniając swój komputer. W porównaniu do lutego 2020, zanotowaliśmy wzrost logowań rodziców o 349,3% w marcu.

6. Dobry czas na samodzielną naukę

W okresie zamknięcia szkół uczniowie, oprócz odrabiania zadanych przez nauczycieli w systemie aktywności, zaczęli w większym stopniu korzystać z funkcjonalności Praca własna, która pozwala samodzielnie nadrobić braki z danego obszaru. Wzrost zainteresowania wyniósł w marcu 400%.  

Wykres: Praca własna – liczba zadanych aktywności w aplikacji NUADU

W tym okresie też, NUADU podjęło decyzję o udostępnieniu uczniom klas IV – VIII materiałów edukacyjnych w postaci zadań i materiałów interaktywnych do pracy indywidualnej. Oznacza to, że każdy uczeń może nabywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności samodzielnie, bez udziału nauczyciela. To kolejna metoda pracy zdalnej bardzo chętnie wykorzystywana przez uczniów, o czym mówi poniższe zestawienie obrazujące liczbę wygenerowanych zestawów „Pracy własnej”.

7. Podsumowanie

Początki edukacji zdalnej jak pokazują powyższe wnioski nie są tak trudne, jak by się mogło wydawać. Droga do wymarzonej edukacji bywa wyboista, natomiast transformacja się zaczęła i trwa.

Wraz z otwarciem się szkół na technologię niezbędną do prowadzenia zajęć zdalnie realna staje się wizja wsparcia nauczycieli w obszarach możliwych do obsłużenia przez technologię, tak aby mogli skupić się na tym co najważniejsze – nauczaniu i wsparciu uczniów.

Aktualnie platforma NUADU wyręcza nauczyciela w sprawdzaniu zadanych uczniom zadań, pokazuje indywidualne wyniki każdego ucznia, podpowiada treści pomagające uzupełnić wiedzę uczniów, pozwala oszczędzić czas nauczyciela na rutynowych czynnościach i wskazuje obszary, w których uczniowie wymagają pomocy.

Czerpanie z dobrodziejstw technologii pozwoli na zmianę roli nauczyciela w procesie edukacyjnym z klasycznej, w której jest osobą przekazującą zagadnienia do opanowania (Content provider) na osobę będącą wsparciem, pomagającą uczniom osiągnąć wyznaczone cele (Facilitator).

Zmiana ta, opisywana od lat w światowej literaturze pedagogicznej, jest wysoce pożądana, ponieważ prowadzi do długo wyczekiwanej ewolucji podejścia dotyczącego kształcenia uczniów o stale zmieniających się potrzebach. Cyfrowy świat, a co za tym idzie zdalna edukacja, umożliwiają tę transformację w najprostszy i najmniej inwazyjny sposób.

Autorzy

Michał Korpys
Chief Product Officer NUADU
Alicja Wanat
Marketing Manager at NUADU

Dla nauczycieli zainteresowanych wdrożeniem NUADU w szkole:

Dla rodziców i uczniów zainteresowanych zadaniami i zasobami wiedzy dla klas IV – VIII w aplikacji NUADU:

Categories
Articles Offer Poland

Nauka w domu nie musi być nudna!

W NUADU udostępniliśmy tysiące interaktywnych zadań i materiały do samodzielnej nauki dla uczniów klas IV – VIII. Na komputerze, w telefonie i tablecie.

Dla każdego przedmiotu przygotowaliśmy materiały edukacyjne i zadania do rozwiązywania, które same się sprawdzają. Wszystkie materiały zgodne są z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dotychczas materiały, zadania oraz funkcjonalności takie jak natychmiastowe wyniki, czy obserwowanie postępów w nauce dostępne były wyłącznie dla szkół współpracujących z NUADU. Po raz pierwszy udostępniliśmy je do indywidualnego wykorzystania! Będą pomocą dla dzieci, które kontynuują naukę w domu. Z NUADU mogą uczyć się samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Z materiałów skorzystają również korepetytorzy, centra korepetycyjne lub inne mniejsze jednostki edukacyjne.

W każdej klasie:

 • Tysiące interaktywnych zadań
 • Automatycznie sprawdzane wyniki
 • Bogata baza wiedzy
 • Dostęp na smartfonie i w komputerze
 • Materiały zgodne z podstawą programową MEN

Szczegóły programowe dla każdej klasy znajdują się na stronie uczen.nuadu.pl!

Aby zakupić materiały należy zarejestrować konto w NUADU i wybrać swoją klasę w zakładce „Sklep”.

Do końca sierpnia trwa promocja. Dostęp do materiałów wybranej klasy na okres 12 miesięcy kosztuje teraz połowę regularnej ceny czyli 59 zł.

Oferujemy 100% rabat dla dzieci pracowników służb medycznych!

Categories
News Poland

186 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu oraz oprogramowania do zdalnej edukacji. Środki mogą przeznaczyć na wdrożenie platformy do nauczania NUADU.

Projekt warty 186 milionów złotych jest jedną z odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji na obecną sytuację szkolnictwa.

 • Każdy samorząd w Polsce może zostać objęty finansowaniem
 • Wystarczy złożyć wniosek, aby dostać gwarancję otrzymania środków
 • Formularz wniosku jest bardzo prosty i przejrzysty

Wniosek można złożyć dzięki witrynie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola i dołączyć do ponad 1 000 gmin które skorzystały już ze wsparcia.


Zdalna Klasa z NUADU to prosty w obsłudze system, dzięki któremu szkoły mogą w pełni kontynuować nauczanie zgodnie z podstawą programową MEN.

logotypy NUADU Microsoft Teams and Microsoft Partner

NUADU w połączeniu z aplikacją Microsoft Teams pozwala nauczycielom prowadzić zajęcia dzięki wideokonferencjom i jednocześnie pracować z uczniami wykorzystując tysiące dostępnych zadań.

Zdalne wdrożenie to tylko 3 kroki:

 • Złożenie zamówienia.
 • Umówienie szkolenia online.
 • Wprowadzenie danych klas.

Gwarantujemy uruchomienie systemu dla całej szkoły w ciągu 24 godzin oraz całodobowe wsparcie.

Dawid Jakubowski
+48 606 267 600

Categories
News Offer Poland

Edukacja zdalna z NUADU

Rozwiązanie dla szkół w dobie zagrożenia pandemią – platforma do edukacji zdalnej

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją w polskim szkolnictwie i zagrożeniem pandemią koronawirusa, pragniemy zaoferować Państwu NUADU – rozwiązanie, które zostało zaprojektowane z myślą o edukacji zdalnej i nauczaniu asynchronicznym.

Proponujemy ekspresowe wdrożenie naszego systemu e-learningowego we wszystkich placówkach podstawowych. Oferujemy gotową do działania platformę edukacyjną, wraz z darmowym wdrożeniem i ekspresowym trybem zawarcia umowy. Zagrożenie wirusem nie oznacza, że lekcje zostają wstrzymane!

Gwarantujemy:

 1. Ponad 300 000 zadań z większości przedmiotów szkół podstawowych.
 2. Pełną zgodność z podstawą programową.
 3. Zdalne utworzenie kont dla uczniów i nauczycieli.
 4. Zdalne szkolenia z obsługi systemu.
 5. Zdalne podpisanie umowy obowiązującej do końca roku szkolnego.
 6. Wdrożenie systemu w 24h od przekazania list uczniów i nauczycieli.
NUADU - aplikacja do nauki zdalnej na komputer, telefon i tablet
NUADU to platforma wspierająca edukację zdalną

NUADU to platforma stworzona do nauczania zdalnego. Łatwa w obsłudze i implementacji. Miasto Gdynia korzysta i poleca to rozwiązanie

Bartłomiej Przybyciel – Z-ca naczelnika Wydziału Edukacji w Gdyni 

Zachęcamy także do zapoznania się z reportażem, którego bohaterami są użytkownicy naszego systemu: nauczyciele, uczniowie, włodarze miast i jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.


Dawid Jakubowski
+48 606 267 600
Categories
News Poland

NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów

Według Raportu specjalnego dotyczącego współpracy biznesu i edukacji w Polsce  dla pracodawców [1] bardzo istotna jest m.in. umiejętność pracy w zespole. Wysoko cenią oni osoby, które potrafią realizować cele zespołowe, są otwarci na sugestie innych, dają i przyjmują informacje zwrotne, wzajemnie się motywują i wspólnie rozwiązują problemy. Dyrektorzy wiedzą, że te kompetencje miękkie mogą zaważyć na sukcesie lub porażce projektu. Nie są to jednak umiejętności, z którymi się rodzimy, lecz nabywamy je z czasem. NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów.

Dotychczasowy model kształcenia uczniów był w Polsce mocno nastawiony na pracę indywidualną – każdy uczeń pracował na swoje oceny w szkole i w domu. W rezultacie młody człowiek czasem dopiero w pierwszej pracy rozwijał w większym stopniu umiejętności i postawy tak cenne w oczach pracodawcy: współpracę i pracę zespołową.

NUADU z podziwem obserwuje zmiany zachodzące w polskich szkołach – dzieci w szkole mogą coraz częściej doświadczać tak zwanych projektów grupowych – np. poprzez wspólne projekty, gdzie każdy uczeń ma wkład we wspólną ocenę końcową. W takim projekcie bardzo ważna jest świadomość, że pracujemy wspólnie, gramy do jednej bramki, że sukces wymaga zaangażowania wszystkich, a problem jest wspólny i wymaga rozwiązania, nie zaś szukania winnych.

NUADU – platforma wspierająca proces edukacji w zakresie ewaluacji ze szczególnym naciskiem na obiektywną ocenę efektów nauki – opracowuje rozwiązania, które nie tylko pomagają w przyswajaniu wiedzy, ale również w kształceniu pożądanych postaw zawodowych. 

W systemie NUADU nauczyciel może identyfikować umiejętności poszczególnych uczniów, dzięki czemu podejmuje trafne decyzje w odniesieniu do łączenia uczniów w projekty grupowe.

Michał Korpys, Dyrektor Produktu NUADU
NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów

Zaawansowana technologia mechanizmów przetwarzających dane z procesu edukacyjnego pozwala również na łączenie uczniów w pary na zasadzie tutor-uczeń. Wspólna praca nad zagadnieniem uczy otwartości na sugestie innych, dawania i przyjmowania informacji zwrotnych oraz wzajemnej motywacji. To również bardzo wygodne rozwiązanie w systemach edukacyjnych, w których nauczyciel ma ograniczony czas na wsparcie każdego ucznia. Co ważne, opracowany system tutoringu wykorzystuje mechanizmy uczące się, porównuje rezultaty, styl uczenia się, charakterystykę motywacji, opisaną czynnikami psychofizjologicznymi oraz postępy uczniów – jest więc dokładny oraz osadzony w odkryciach z obszaru pedagogiki, neurobiologii i psychologii.

[1] https://docplayer.pl/2932517-Biznes-dla-edukacji-raport-specjalny-dotyczacy-wspolpracy-biznesu-i-edukacji-w-polsce.html(Raport specjalny PARP Biznes dla Edukacji, 2014)Jawor-Joniewicz, A. (2014). Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce
Categories
Poland Tutorials

Sprawdzanie wyników w NUADU

Jak sprawdzać wyniki aktywności rozwiązanych przez twoich uczniów – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

Sprawdzanie wyników i wartości procentowe

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-sprawdzanie-wynikow/tutorial.html

Categories
Poland Tutorials

Praca własna w NUADU

Jak zadawać sobie zadania, korzystając z funkcjonalności Praca własna – interaktywny samouczek dla Uczniów

https://tutorials.nuadu.com/PL/uczen-praca-wlasna/tutorial.html

Własnoręczne wybieranie zadań w NUADU

Categories
Poland Tutorials

Rozwiązywanie aktywności w NUADU

Jak rozwiązywać aktywności zadane przez nauczyciela – interaktywny samouczek dla Uczniów

https://tutorials.nuadu.com/PL/uczen-rozwiazywanie-aktywnosci/tutorial.html

Rozwiązywanie aktywności w NUADU: zadania, kartkówki, egzaminy