Categories
Poland Tutorials

Tworzenie zadań w NUADU

Jak tworzyć własne zadania dla swoich uczniów – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-tworzenie-zadan/tutorial.html

Tworzenie zadań w NUADU

Categories
Poland Tutorials

Grupy i odznaki w NUADU

Jak dzielić klasy na kolorystyczne grupy i przyznawać odznaki swoim uczniom – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-odznaki-grupy/tutorial.html

Tworzenie grup i przyznawanie odznak w NUADU

Categories
Poland Tutorials

Zadawanie aktywności w NUADU

Jak zadawać różne rodzaje aktywności swoim uczniom – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-zadawanie-aktywnosci/tutorial.html

Zadawanie aktywności w NUADU: zadania, kartkówki, egzaminy, lekcje

Categories
News Poland

Nasza przyszłość zależy od umiejętności społecznych i zarządzania emocjami

NUADU wraz z organizacją Social and Emotional Learning (SEL) for Prevention dostarczają program edukacyjny oraz technologię, które umożliwiają uczniom w wieku 5-14 lat rozwijanie życiowych umiejętności.

Dlaczego akurat zarządzanie emocjami i umiejętności społeczne?

W ostatnich dekadach w wielu krajach widać wzrost zachowań problemowych wśród młodzieży. To spowodowało rozwój programów profilaktycznych. Promują one rozwój umiejętności, które pozwalają lepiej radzić sobie na co dzień i prowadzić pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące życie. Pomagają też zmniejszać czynniki ryzyka związane z zachowaniami autodestrukcyjnymi i agresywnymi. Wpływają również pozytywnie na rozwój emocjonalny, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w środowiskach szkolnych i zawodowych.

Kluczowe jest rozpoczęcie edukacji emocjonalnej wcześnie, w wieku szkolnym. Najbardziej trwałe efekty dają długoterminowe programy zaplanowane na lata. Przykładem realizującym taki program jest amerykańska organizacja SEL for Prevention (Social and Emotional Learning).

Program z pasją

Opracowany przez wydawnictwo SEL for Prevention program nauczania umiejętności życiowych wyróżnia: wiele poziomów zaawansowania i przedziałów wiekowych uczniów (szkoły podstawowe i gimnazjum dla dzieci w wieku 5-14 lat), ponad 10-letnie dowody skuteczności oraz wsparcie ekspertów z zakresu zdrowia psychicznego. Program został stworzony przez byłą pielęgniarkę izby przyjęć, której pasją jest zapobieganie chorobom i traumom. Jako licencjonowana terapeutka małżeństw i rodzin zdaje sobie sprawę, że silne zdrowie fizyczne zaczyna się od rozwinięcia silnego zdrowia psychicznego.

Program jest też łatwo adaptowalny, może być nauczany jako samodzielny kurs lub kurs zintegrowany z realizowaną podstawą programową.

8 kroków do sukcesu

Program SEL for Prevention obejmuje 8 obszarów społecznych i emocjonalnych umiejętności, w ramach których dostarcza wiedzę, umiejętności i strategie przydatne dzieciom do skutecznego i etycznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie napotykają w życiu.

Tymi 8 obszarami, zwanymi krokami, są:

 1. Relacje społeczne.
 2. Poszanowanie granic.
 3. Kontrola nastroju.
 4. Samoregulacja.
 5. Identyfikacja i bezpieczne wyrażanie emocji.
 6. Okazywanie empatii.
 7. Wstrzymywanie manipulacji.
 8. Motywacja, odporność i inteligencja emocjonalna.

Program wykorzystuje kreatywne metody storytellingu, sztuki, dramatu, zajęć, muzyki i dyskusji do tworzenia doświadczeń edukacyjnych, z którymi dzieci się utożsamiają, w które się angażują, dzięki którym przyswajają wiedzę i wykorzystują ją w życiu.

Technologia, która wspiera naukę życiowych umiejętności

Uczniowie wymagają dostępu do programów nauczania, które są innowacyjne, wciągające i rozrywkowe, a także oparte na badaniach.

Pamela M. Goldberg, Założycielka SEL for Prevention

Innowacyjna technologia NUADU doskonale wspiera misję założycielki. Treści programu zostały przygotowane w formie interaktywnych materiałów (powstało blisko 700 zadań, 130 prezentacji, 32 lekcji). Nie tylko oszczędzają czas nauczycieli w przygotowywaniu materiałów do zajęć, ale również zachęcają dzieci do nauki.

W proces nauczania włączeni są rodzice, którzy mają dostęp do systemu, otrzymują powiadomienia o aktywnościach dzieci. Przygotowane dla rodziców powiadomienia pozwalają wspierać rozwój emocjonalny i społeczny ich dzieci. Platforma wspiera wszystkie formy oceny, czyli   formatywną oraz sumatywną . Minimalizuje również czas spędzany przez nauczyciela na ewaluacji oraz ocenianiu. Umożliwia w ten sposób nauczycielom wykorzystanie cennego czasu na lepsze planowanie lekcji i wspieranie uczniów.

NUADU w nauczaniu spersonalizowanym wszystkich i dla wybranych uczniów

Rozwiązanie NUADU wraz z treściami SEL for Prevention może służyć jako profilaktyka wśród wszystkich dzieci lub interwencja w wybranych grupach.

Włączenie wszystkich dzieci do programu nie wyklucza indywidualnego podejścia do każdego ucznia.  Kluczową zaletą adaptywnego algorytmu NUADU jest automatyczne dopasowanie treści do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. System pozwala zidentyfikować braki w zakresie danego obszaru SEL i proponuje aktywności podciągające kompetencje uczniów. Umożliwia otrzymanie indywidualnej informacji zwrotnej w procesie oceniania, co zwiększa motywację do nauki. Nauczyciele mogą analogicznie prowadzić zajęcia w NUADU tylko dla wybranych uczniów, dzieląc ich według określonych potrzeb.

Rozwiązanie dla 500 szkół w Stanach

Współpraca z SEL for Prevention zainicjowana została dzięki Global Grid for Learning, organizacji, która umożliwia środowiskom szkolnym wdrażanie innowacyjnych technologii dla poprawy edukacji. Dzięki wspólnemu projektowi w ramach grantu z platformy NUADU skorzysta 500 szkół w Ameryce w ciągu najbliższych 3 lat.

Wysoka wydajność pracy Działu Kontent firmy NUADU zajmującego się digitalizacją treści edukacyjnych renomowanych światowych wydawców, umożliwia przystąpienie do projektów jak Global Grid for Learning.

Categories
News NUADU Smart Edu Poland

NUADU rozwiąże problem edukacji dzięki sztucznej inteligencji oraz grantowi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Każdy uczeń wymaga czasu

W przeciętnej chińskiej klasie znajduje się 48 uczniów, w singapurskiej trochę mniej – bo 35. Natomiast w Stanach Zjednoczonych klasa liczy 24 uczniów, a w Australii i w Europie – średnio 20. Typowy nauczyciel prowadzi takich klas kilka, a czasem – gdy naucza w więcej niż w jednej szkole – nawet kilkanaście. W ekstremalnych przypadkach daje to nawet 300 – 350 uczniów, którymi musi się zajmować jeden nauczyciel. Wśród tej grupy znajdują się osoby wybitnie zdolnie, nadpobudliwe, dyslektyczne, zamknięte w sobie, a czasem pochodzące z rodzin z nałogami. Zdarzają się też dzieci niepełnosprawne ruchowo i też umysłowo. Przybywa również uczniów mających problem ze skupieniem się i napadami agresji. Wszystkich uczniów (z tak różnymi potrzebami i możliwościami) trzeba nauczać i traktować indywidualnie. A co dokładnie składa się na proces nauczania? Diagnoza potrzeb, planowanie, wyjaśnienie tematu, ułożenie zadań praktycznych, ewaluacja (im częstsza tym lepsza), dodatkowe zadania wyrównawcze, ćwiczenia utrwalające i wiele innych mniejszych działań. Nietrudno zgadnąć, że czas i uwaga poświęcany wszystkim uczniom w takim stopniu, w jakim go potrzebują, powinien być liczony nie w roboczogodzinach, ale w stuleciach.  

Problem zauważają też autorzy badań „Meta-Analysis of Research on the Relationship of Class-Size and Achievement” (Glass and Smith, ED 168 129), którzy wskazali istotny związek wielkości klasy z osiągnięciami uczniów. Wg nich uczniowie w licznych klasach osiągają nawet kilkunastoprocentowo gorsze wyniki, niż ich koledzy uczący się w małych grupach. 

Innowacyjny projekt doceniony grantem

Zespół entuzjastów pracujących w NUADU usilnie szuka odpowiedzi, jak rozwiązać ten poważny problem. Myśli głównie o sposobie, który można włączyć w istniejące systemy edukacji.

Szkolnictwo nie jest w stanie przeobrazić się w szybkim tempie, Jeśli chcemy, aby szkoły się rozwijały, to musimy opracować innowacje, które da się łatwo wpleść w codzienne życie nauczycieli i uczniów. Jeśli będziemy oczekiwać od ludzi, że z dnia na dzień zmienią całkowicie swoje przyzwyczajenia i sposób pracy, to z góry skazujemy się na ich wielki opór.

Alina Guzik, Dyrektor Produktu NUADU

Takie podejście stało się zalążkiem opracowania pomysłu systemu, który będzie w stanie pomóc nauczycielom rozpoznawać potrzeby każdego ucznia i dostarczać im materiały oraz odpowiednie wsparcie edukacyjne w najlepszym możliwym momencie. Krótko mówiąc: rozwiązania, które można w równym stopniu zastosować w szkołach, jak i w domach. 

Skuteczne uczenie się to nie tylko dobre materiały i czas poświęcony na zapamiętywanie. Na cały proces składa się bardzo wiele czynników, w tym chociażby to, czy jesteśmy wypoczęci, pora dnia, miejsce, w którym się uczymy czy aktualnie odczuwany poziom stresu. Dlatego w NUADU do nauki podchodzi się holistycznie. Pracownicy platformy jako pierwsi na świecie zdecydowali się mocno osadzić rozwiązanie technologiczne w odkryciach z obszaru pedagogiki, neurobiologii i psychologii. Całość tworzą dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. 

Ich pomysł został doceniony przez instytucję rządową i jako jeden z nielicznych otrzymał finansowanie w wysokości ponad pół miliona euro z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera powstawanie obiecujących innowacji. 

Nad powstaniem rozwiązania pracuje interdyscyplinarny zespół składający się z naukowców z różnych dziedzin nauki, analityków danych, wysokiej klasy programistów uczenia maszynowego i projektantów UX. Całość jest na każdym etapie konsultowana z nauczycielami i uczniami. Jakie dokładnie usprawnienia powstaną? 

Inteligentny planer edukacyjny

Opracowany produkt będzie rozkładał naukę w czasie, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby ucznia. Będzie dbał o takie rozplanowanie materiału, aby uczeń zdążył go przeanalizować, nauczyć się i utrwalić wiedzę przed wskazanym terminem np. przed datą egzaminu maturalnego.

Wiedza, której się nie zapomina

Gdy mamy przed sobą do opanowania dużo materiału, szybkie zapominanie tego, co już się nauczyliśmy jest dużym problemem. Dlatego też w ramach projektu powstanie inteligentny mechanizm, który pomoże przenieść wiedzę z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. W tym celu zostanie wykorzystana krzywa zapominania Ebbinghausa wskazującą okresy narażone na utratę wiedzy oraz system Leitnera – algorytm definiujący pięcioetapowy proces powtarzania treści, aż do ich całkowitego przyswojenia. W odróżnieniu od istniejących na rynku produktów bazujących na algorytmach opartych o sztywny zbiór reguł, NUADU weźmie pod uwagę unikatowe potrzeby konkretnych osób. W ich rozpoznaniu pomoże mechanizm sztucznej inteligencji. 

Wzajemna pomoc uczniów

A co w przypadku, gdy uczeń będzie miał trudność ze zrozumieniem tematu? System podsunie odpowiednie teksty, filmiki i prezentacje albo wskaże rówieśnika, który pomoże wyjaśnić trudne kwestie. W świecie, w którym nauczyciel ma ograniczony czas na wsparcie każdego dziecka, znaczenie pomocy międzyuczniowskiej bardzo wzrasta. 

Bot, który zmotywuje do nauki

Nauka to często długi, żmudny i pracochłonny proces. Wytrwałość i systematyczność w uczeniu się jest problemem dla wielu dorosłych a co dopiero dla dzieci. Na szczęście motywacji można trochę pomóc, dlatego tworzony system  będzie nagradzać m. in. za czas spędzony na aktywnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Sprawę ułatwi wirtualny bot, który będzie zachęcał do pracy, wyłapywał chwile spadku motywacji i wspierał w drodze do celu. Bot-trener będzie również sugerować uczniowi zastosowanie różnych metod i technik uczenia się, co wesprze budowanie czegoś niezwykle cennego – samoświadomości.

Komercjalizacja

W pierwszej kolejności wdrożymy nasz innowacyjny produkt w takich krajach jak Singapur, Filipiny, Indonezja, Australia, Stany Zjednoczone i Polska. System (dzięki swojej modularnej konstrukcji) będzie wykorzystywany na rynku szkolnym – i myślę tu o szkołach podstawowych, średnich, uczelniach wyższych i centrum korepetycji – oraz na rynku domowym,  gdzie uczeń samodzielnie uczy się w domu, by zdobyć lepszą ocenę lub lepiej przygotować się do egzaminu. W tym drugim modelu to rodzic będzie głównym płatnikiem.

Marcin Wojnowski, Prezes i Założyciel NUADU

NUADU w czołówce najlepszych startupów edukacyjnych

Pod koniec 2018 roku NUADU znalazło się w grupie 5 finalistów (wyłonionych z ponad 300 projektów z 34 krajów świata) w programie Incredibles wspierającym innowacyjne spółki. Firma NUADU otrzymała również nagrodę od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za dynamizm w kategorii Ekspansja Zagraniczna.

Co więcej, w ostatnio opublikowanym raporcie „Map of the Polish AI” NUADU wskazano jako firmę (jedną z niewielu) zmieniającą oblicze światowej edukacji. W spółkę wierzy również Microsoft, który promuje ich platformę edukacyjną w ramach projektu School of the future – Szkoły przyszłości – inicjatywy przeobrażającej szkolnictwo z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Categories
News Poland

NUADU na konferencji ISTE

Przedstawiciele NUADU odwiedzą największe wydarzenie światowe branży EdTech – ISTE The International Society for Technology in Education. Konferencja odbędzie się 23 czerwca 2019 w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii. Serdecznie zapraszamy na rozmowę i kawę.

Bardzo chętnie odwiedzimy również Państwa placówkę oświatową i pokażemy, jak można wspierać edukację z wykorzystaniem innowacji technologicznych i sztucznej inteligencji.

Categories
News Poland

Środki z Funduszy Europejskich w oświacie warte uwagi

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich i poprawić jakość edukacji – Gdynia dobrym przykładem

Podczas przeglądania dostępnych Funduszy Europejskich, warto zwrócić uwagę na te, których celem jest poprawa jakości kształcenia. Są to np. środki kierowane w ramach poddziałania 11.1.4 do tzw. „obszarów szczególnej interwencji” (OSI) gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie województwa śląskiego. Nabór został ogłoszony 30.05. 2019 roku. Do rozdysponowania jest ok. 13 mln. zł.

Jedno z ważniejszych działań w tym konkursie to „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”. Środki nie mogą być przeznaczone na zakup sprzętu, tylko na oprogramowanie, dzięki któremu szkoła wdroży nową technologię i udostępni uczniom wartościowe materiały edukacyjne. Dofinansowanie wynosi aż 90%: 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 5% – z budżetu państwa. Pozostałe 10% to wkład własny gmin – najczęściej związany z udostępnieniem sal lekcyjnych i infrastruktury szkolnej.

Każde województwo realizuje swoją strategię rozwoju w oparciu o indywidualną diagnozę, dlatego różne są poziomy dofinansowania i zakresy projektów. Jednak dla całego kraju edukacja jest kluczowa – na ten cel przeznaczono aż 95 milionów.

Ponadto na poziomie ogólnopolskim są realizowane celowe programy wspierające rozwój oświaty. Służy do tego głównie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Na przykład w grudniu 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest planowany nabór w ramach poddziałania 2.10.6 Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego.

Nowa szansa na poprawę sytuacji w szkołach

Samorządy wdrażające projekty technologiczne w edukacji oszczędzają czas i pieniądze oraz podnoszą jakość kształcenia w szkołach. Problem przeładowania nauczycieli administracją oraz trudności w dopasowaniu treści do indywidualnych potrzeb uczniów – to kwestie często poruszane przez nauczycieli i dyrektorów. Środki z Unii Europejskiej dają nadzieję na zmianę tej sytuacji. Co można zyskać? Przede wszystkim większe postępy uczniów w nauce oraz mniejsze zaangażowanie nauczycieli w wykonywanie rutynowych czynności.

Przykład godny naśladowania

Gdynia, port jachtowy i plaża miejska

Dobrym przykładem wdrożenia technologii w edukacji jest Miasto Gdynia, które w ramach nieograniczonego przetargu zakupiło dla całej gminy platformę edukacyjną z treściami dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Gospodarze miasta sięgnęli po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne w RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020. Projekt obejmował zapewnienie infrastruktury technicznej i zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową. Istotne było też szkolenie nauczycieli z obsługi platformy oraz wsparcie użytkowników w trybie całodobowym.

Co dokładnie dostarczono w ramach projektu? Gdyńskie szkoły otrzymały dostęp do platformy edukacyjnej NUADU zawierającej 18 000 zadań z takich przedmiotów jak: język polski, angielski, matematyka, chemia, fizyka, biologia oraz geografia i nauczanie wczesnoszkolne. Oprócz zadań udostępniono również ponad 1 400 lekcji multimedialnych oraz prawie 500 gier interaktywnych. Platforma pomaga w sposób praktyczny wdrożyć w szkołach światowe rozwiązanie edukacyjne. NUADU wspiera nauczycieli w przeprowadzaniu oceniania kształtującego, pomaga w praktyce zrealizować ideę personalizacji oraz umożliwia przeprowadzenie zajęć w modelu klasy odwróconej.

Z tego rozwiązania mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i dyrektorzy, ale również rodzice i pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy uzyskują dostęp do wielu raportów i statystyk o działaniu szkół i postępach uczniów.

Na życzenie Zamawiającego zapewniona została integracja Platformy z pakietem MS Office.

Dzięki takim projektom Gdynia, a także inne miasta (Zgierz, Brodnica czy Oleśnica) budują wizerunek krajowego pioniera innowacji w oświacie.

Od czego zacząć?

Środków unijnych do wykorzystania wciąż jest sporo, a w ich pozyskaniu pomagają firmy doradcze – doświadczone w składaniu wniosków i rozliczaniu projektów. Zgodnie z raportem NIK, stworzonym na półmetku obecnej perspektywy finansowej, średni postęp w wykorzystaniu alokacji UE w Regionalnych Programach Operacyjnych (w odniesieniu do średnich wartości łącznie dla wszystkich programów operacyjnych) w okresie od 30.06.2016 r. do 30.06.2017 wynosił tylko 26,5%. W związku z tym warto zintensyfikować działania i sięgnąć po unijne dotacje w ramach Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych.

Te fundusze są ważnym elementem rozwoju oświaty w Polsce, zwłaszcza poprzez wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia w różnych regionach kraju.

Od momentu wejścia Polski do UE, polskie Gminy mogą pozyskiwać dodatkowe Fundusze Europejskie m.in. na rozwój infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej czy wzmocnienie konkurencyjności swojego regionu na tle innych regionów w Polsce czy za granicą. Czy warto aplikować? Decyzja zależy od wielu (specyficznych dla każdej gminy) czynników, natomiast efekt jest co najmniej zadowalający. Inwestycje, które do tej pory były „spychane” na drugi plan z powodu ograniczonego budżetu gminy, mogą być teraz realizowane szybciej i sprawniej.

Categories
News Poland

NUADU zaprasza do Lublina na konferencję Edukacja Przyszłości

W dniach 21-22 maja odbędzie się VI edycja konferencji Edukacja Przyszłości. Platforma edukacyjna NUADU zaprezentuje się w panelu tematycznym Multimedialna szkoła.

Na stoisku NUADU będą mogli Państwo poznać zalety platformy i umówić się na próbny okres wdrożeniowy w szkole. Zapraszamy również do udziału w panelach dyskusyjnych 21 maja (godz. 12:20) i 22 maja (godz. 14:00) na temat przyszłości szkół i możliwościach rozwoju edukacji. Wiceprezes NUADU Paweł Czech będzie rozmawiać wraz z innymi ekspertami m.in. o tym, jak przygotować uczniów do życia w świecie, w którym większość czynności i prac wykonywać będą roboty i komputery.

Organizatorem wydarzenia Edukacja Przyszłości 2019 jest Municipium SA, wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Miasto Lublin.

Konferencja wpisała się na listę ogólnopolskich wydarzeń, które inspirują liderów samorządów terytorialnych, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę i przedstawicieli biznesu. Zapisy na konferencję są przyjmowane na stronie organizatorów.

Categories
News NUADU Smart Edu Poland

NUADU Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

NUADU Smart Edu – system podnoszący osiągnięcia uczniów za pomocą spersonalizowanych ścieżek kształcenia opartych o badania naukowe z neurobiologii, pedagogiki i psychologii oraz uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania informatycznego dla użytku nauczycieli i uczniów, kompleksowo wspierającego proces edukacyjny.

Tytuł projektu

„NUADU Smart Edu – system podnoszący osiągnięcia uczniów za pomocą spersonalizowanych ścieżek kształcenia opartych o badania naukowe z neurobiologii, pedagogiki i psychologii oraz uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję”

Beneficjent

NUADU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 3 520 541,72 PLN

Kwota dofinansowania UE: 2 582 850,72 PLN

Opis

W ramach projektu zostanie wytworzone innowacyjne rozwiązanie NUADU Smart Edu. Wnioskodawca planuje opracowanie rozwiązania kompleksowo wspierającego proces uczenia się. Najważniejsze wytwarzane funkcjonalności to:

 • inteligentny algorytmu planowania edukacyjnego w celu wsparcia procesu personalizacji;
 • system łączenia uczniów w pary i grupy w celu wsparcia poprawy wyników dzięki współpracy i pomocy międzyuczniowskiej;
 • system powtórek i utrwalania wiedzy bazujący na analizie aktywności ucznia w celu wsparcia trwałego zapamiętywania treści;
 • system wspierający motywację oraz systematyczność oparty o grywalizację oraz trenera “bota”.

Przypisanie w sposób sztywny (ręczny) określonych zadań i treści to zbyt mało, aby zapewnić uczniowi odpowiednie środowisko nauczania dlatego też pragniemy opracować unikatową w skali światowej innowację wspierającą osiąganie lepszych wyników w nauce oraz umożliwiającą indywidualne podejście do ucznia. Po raz pierwszy na świecie wykorzystana zostanie w tak znaczącym wymiarze sztuczna inteligencja w służbie wsparcia poprawy efektów kształcenia, mocno osadzając rozwiązanie technologiczne w odkryciach z obszaru nauk humanistycznych. Planowane rozwiązanie jest pożądane przez rynek, między innymi dlatego, że adresuje jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej edukacji, czyli niemożność poświęcenia wystarczającej ilości czasu i uwagi wszystkim uczniom w wymiarze jakiego wymagają i potrzebują.

Categories
News Poland

Platforma NUADU w Szkole Przyszłości na Microsoft EduDays 2019

Zapraszamy 16 maja w Warszawie do udziału w konferencji EduDays, której gospodarzem jest Microsoft dla Edukacji. Rozwiązanie NUADU będzie częścią interaktywnej strefy Szkoły Przyszłości prezentowanej na tym wydarzeniu.

Przedstawiona na konferencji wizja szkoły z roku 2030 wykorzysta w procesie nauczania najnowsze technologie, w tym także NUADU. Uczestnicy będą mogli przetestować gotowe do wdrożenia rozwiązanie, przedyskutować jego zalety z przedstawicielem NUADU i umówić się na okres próbny w swojej szkole.

Wszystko to odbędzie się w otoczeniu prezentacji najlepszych praktyk i ciekawych projektów edukacyjnych z całego świata, dyskusji o rozwiązaniach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, blockchaina i uczenia maszynowego. Gościem specjalnym konferencji będzie Artur Partyka – mówca motywacyjny, wybitny sportowiec.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin: 16 maja 2019 r.
Godz. 9:30-16:00
Lokalizacja: MS Mermaid,Ul. Wioślarska 8, Warszawa

Szczegółowa agenda i rejestracja na stronie: aka.ms/EduDays2019