Categories
News Poland

Nasza przyszłość zależy od umiejętności społecznych i zarządzania emocjami

NUADU wraz z organizacją Social and Emotional Learning (SEL) for Prevention dostarczają program edukacyjny oraz technologię, które umożliwiają uczniom w wieku 5-14 lat rozwijanie życiowych umiejętności.

Dlaczego akurat zarządzanie emocjami i umiejętności społeczne?

W ostatnich dekadach w wielu krajach widać wzrost zachowań problemowych wśród młodzieży. To spowodowało rozwój programów profilaktycznych. Promują one rozwój umiejętności, które pozwalają lepiej radzić sobie na co dzień i prowadzić pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące życie. Pomagają też zmniejszać czynniki ryzyka związane z zachowaniami autodestrukcyjnymi i agresywnymi. Wpływają również pozytywnie na rozwój emocjonalny, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w środowiskach szkolnych i zawodowych.

Kluczowe jest rozpoczęcie edukacji emocjonalnej wcześnie, w wieku szkolnym. Najbardziej trwałe efekty dają długoterminowe programy zaplanowane na lata. Przykładem realizującym taki program jest amerykańska organizacja SEL for Prevention (Social and Emotional Learning).

Program z pasją

Opracowany przez wydawnictwo SEL for Prevention program nauczania umiejętności życiowych wyróżnia: wiele poziomów zaawansowania i przedziałów wiekowych uczniów (szkoły podstawowe i gimnazjum dla dzieci w wieku 5-14 lat), ponad 10-letnie dowody skuteczności oraz wsparcie ekspertów z zakresu zdrowia psychicznego. Program został stworzony przez byłą pielęgniarkę izby przyjęć, której pasją jest zapobieganie chorobom i traumom. Jako licencjonowana terapeutka małżeństw i rodzin zdaje sobie sprawę, że silne zdrowie fizyczne zaczyna się od rozwinięcia silnego zdrowia psychicznego.

Program jest też łatwo adaptowalny, może być nauczany jako samodzielny kurs lub kurs zintegrowany z realizowaną podstawą programową.

8 kroków do sukcesu

Program SEL for Prevention obejmuje 8 obszarów społecznych i emocjonalnych umiejętności, w ramach których dostarcza wiedzę, umiejętności i strategie przydatne dzieciom do skutecznego i etycznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie napotykają w życiu.

Tymi 8 obszarami, zwanymi krokami, są:

  1. Relacje społeczne.
  2. Poszanowanie granic.
  3. Kontrola nastroju.
  4. Samoregulacja.
  5. Identyfikacja i bezpieczne wyrażanie emocji.
  6. Okazywanie empatii.
  7. Wstrzymywanie manipulacji.
  8. Motywacja, odporność i inteligencja emocjonalna.

Program wykorzystuje kreatywne metody storytellingu, sztuki, dramatu, zajęć, muzyki i dyskusji do tworzenia doświadczeń edukacyjnych, z którymi dzieci się utożsamiają, w które się angażują, dzięki którym przyswajają wiedzę i wykorzystują ją w życiu.

Technologia, która wspiera naukę życiowych umiejętności

Uczniowie wymagają dostępu do programów nauczania, które są innowacyjne, wciągające i rozrywkowe, a także oparte na badaniach.

Pamela M. Goldberg, Założycielka SEL for Prevention

Innowacyjna technologia NUADU doskonale wspiera misję założycielki. Treści programu zostały przygotowane w formie interaktywnych materiałów (powstało blisko 700 zadań, 130 prezentacji, 32 lekcji). Nie tylko oszczędzają czas nauczycieli w przygotowywaniu materiałów do zajęć, ale również zachęcają dzieci do nauki.

W proces nauczania włączeni są rodzice, którzy mają dostęp do systemu, otrzymują powiadomienia o aktywnościach dzieci. Przygotowane dla rodziców powiadomienia pozwalają wspierać rozwój emocjonalny i społeczny ich dzieci. Platforma wspiera wszystkie formy oceny, czyli   formatywną oraz sumatywną . Minimalizuje również czas spędzany przez nauczyciela na ewaluacji oraz ocenianiu. Umożliwia w ten sposób nauczycielom wykorzystanie cennego czasu na lepsze planowanie lekcji i wspieranie uczniów.

NUADU w nauczaniu spersonalizowanym wszystkich i dla wybranych uczniów

Rozwiązanie NUADU wraz z treściami SEL for Prevention może służyć jako profilaktyka wśród wszystkich dzieci lub interwencja w wybranych grupach.

Włączenie wszystkich dzieci do programu nie wyklucza indywidualnego podejścia do każdego ucznia.  Kluczową zaletą adaptywnego algorytmu NUADU jest automatyczne dopasowanie treści do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. System pozwala zidentyfikować braki w zakresie danego obszaru SEL i proponuje aktywności podciągające kompetencje uczniów. Umożliwia otrzymanie indywidualnej informacji zwrotnej w procesie oceniania, co zwiększa motywację do nauki. Nauczyciele mogą analogicznie prowadzić zajęcia w NUADU tylko dla wybranych uczniów, dzieląc ich według określonych potrzeb.

Rozwiązanie dla 500 szkół w Stanach

Współpraca z SEL for Prevention zainicjowana została dzięki Global Grid for Learning, organizacji, która umożliwia środowiskom szkolnym wdrażanie innowacyjnych technologii dla poprawy edukacji. Dzięki wspólnemu projektowi w ramach grantu z platformy NUADU skorzysta 500 szkół w Ameryce w ciągu najbliższych 3 lat.

Wysoka wydajność pracy Działu Kontent firmy NUADU zajmującego się digitalizacją treści edukacyjnych renomowanych światowych wydawców, umożliwia przystąpienie do projektów jak Global Grid for Learning.

Categories
News Poland

Global Grid For Learning i NUADU

Z radością informujemy, że NUADU przystąpiło do Global Grid For Learning (GG4L) – inicjatywy na rzecz poprawy edukacji na świecie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wspólnemu projektowi 500 szkół w Ameryce skorzysta z platformy NUADU w ciągu najbliższych 3 lat.

Global Grid For Learning to organizacja pożytku publicznego, zrzeszająca firmy z branży EdTech. W ramach przyznawanych grantów umożliwia szkołom korzystanie z innowacji technologicznych.

Poprzez udział w projekcie, pragniemy przyczynić się do zmniejszania lęku społecznego i nierówności środowiskowych wśród uczniów objętych programem. NUADU umożliwi automatyczne dopasowywanie treści edukacyjnych do potrzeb dzieci, uwzględniając ich możliwości poznawcze. Nauczyciele będą mogli podejmować decyzje w oparciu o dane, mając dostęp do szczegółowych informacji o rozwoju umiejętności poznawczych swoich uczniów czy o realizacji podstawy programowej. NUADU udostępni treści edukacyjne pochodzące od renomowanych wydawców oraz umożliwi tworzenie własnych lekcji i zadań. Niezmiernie cieszy nas dostarczanie uczniom i nauczycielom analizy postępów z realizacji programu nauczania oraz z nabywania kompetencji przydatnych przy zatrudnieniu.

NUADU uczestniczy też w inicjatywie zwiększania bezpieczeństwa w szkołach. W ramach współpracy z wydawcami i partnerami (takimi jak SEL for Prevention) dostarczymy materiały o Zarządzaniu Behawioralnym i Bezpieczeństwie w Sieci.

Ten ekscytujący projekt potrwa 3 lata! #GG4L dziękujemy za zaproszenie! 

Categories
News

Global Grid For Learning #SaferSchools and NUADU

We are thrilled to announce NUADU’s participation in the Global Grid For Learning (GG4L) #SaferSchools in America initiative.

Global Grid For Learning (GG4L) is a public benefit corporation, whose mission is to enable school communities to deploy, sustain and validate innovative EdTech solutions. In effect, this grant program will impact 500 US schools across 250 US school districts.

NUADU seeks to contribute to reducing social anxiety and environmental inequality, providing differentiated content and personalized learning by improving personal interaction and allowing teachers to make data-driven decisions based on formative assessment. Our analytics will help to visualize the usage of instructional materials across multiple content structures, including topics, learning goals and cognitive skills. We will also provide aggregated resources from premium content suppliers and open education resources to deliver formative and summative assessment in a differentiated and personalized classroom environment. We are looking forward to providing the correlation between STEM curriculum goal attainment and their corresponding competencies to skills for employability.

NUADU will deliver digital content for Behavioral Management and Digital Safety for the Safer Schools impact initiative  in partnership with other publishers and partners such as SEL for Prevention.

This exciting project will last 3 years! #GG4L, thank you for having us!