Categories
News Poland

NUADU prezentuje wizję poprawy edukacji w Dżakarcie i USA

W marcu wzięliśmy udział w dwóch ważnych wydarzeniach w Indonezji i w USA organizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

Pierwszym były Polskie Dni Technologii w Dżakarcie, podczas których zaprezentowaliśmy naszą wizję usprawnienia cyfrowej edukacji oraz podzieliliśmy się doświadczeniami pracy na styku edukacji i technologii.

Odwiedziliśmy również Karolinę Północną, aby spotkać się z przedstawicielami tamtejszego sektora rozwoju i edukacji, aby porozmawiać o możliwościach bliższej współpracy.

Po więcej informacji zapraszamy pod ten link:
https://newsroom.nuadu.com/55723-in-march-nuadu-took-part-in-two-important-events-in-indonesia-and-the-usa-organised-by-the-polish-investment-and-trade-agency