Categories
Articles News

Prognozy dla branży EdTech na 2019 rok

Poproszono nas o wypowiedź do artykułu BRANŻA EDTECH W 2019 ROKU: PROGNOZY EKSPERTÓW I ZAŁOŻYCIELI FIRM Z CAŁEGO ŚWIATA, który ukazał się niedawno w serwisie news.elearninginside.com. Oto nasza część tej publikacji:

Cyfrowe narzędzia oceny dostarczają nam już ram i danych, które, przekazane do systemów kształcenia, ułatwiają zdobywanie wiedzy i jej ocenę w szkołach, domach i centrach edukacyjnych.

Michał Korpys, Dyrektor Produktu w NUADU
Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Michał Korpys jest współzałożycielem NUADU, opartej na sztucznej inteligencji platformy, która zmienia sposób, w jaki uczniowie osiągają cele edukacyjne, a nauczyciele przydzielają i oceniają zadania. W 2019 roku Korpys spodziewa się rosnącego wpływu obiektywnych danych w adaptywnej edukacji – i to według niego będzie ewolucyjne rozszerzenie procesu cyfrowej oceny ucznia. Liczy, że dzięki tej zmianie nauczyciele będą mogli poświęcać więcej czasu na to, co potrafią najlepiej: na wsparcie uczniów w osiąganiu celów edukacyjnych.

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

– Cyfrowe narzędzia oceny dostarczają nam już ram i danych, które, przekazane do systemów kształcenia, ułatwiają przyswajanie wiedzy i jej ocenę w szkołach, domach i centrach edukacyjnych – mówi Korpys. – Dojdziemy w końcu do momentu, w którym proces edukacji zacznie przebiegać płynnie. Nauczyciele będą dobrze wykorzystywać czas spędzany z uczniami, a uczniowie będą dobrze wykorzystywać czas poświęcany na zdobywanie wiedzy w najskuteczniejszy możliwy sposób. Systemy, które za tym wszystkim stoją, też będą działać optymalnie, zapewniając cyfrowe wsparcie edukacji adaptywnej i administracyjnej papierkowej roboty. 

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Nie są to jednak jedyne prognozy Michała Korpysa na 2019 rok.

– W 2019 roku ludzie będą też bardziej otwarci na spersonalizowane ścieżki nauczania wykorzystujące sztuczną inteligencję – mówi Korpys. – Jeśli chodzi o samodzielną naukę, nic nie przebije dobrego nauczyciela albo prostego cyfrowego narzędzia, które będzie nam towarzyszyć, przewidywać naszą ścieżkę nauczania i dopasowywać ją w czasie rzeczywistym do naszych celów edukacyjnych.

Korpys podkreśla, że aby tak się stało, interakcje na linii człowiek-komputer muszą rozwijać się i stawać coraz bardziej złożone. Wierzy, że to właśnie nastąpi w nadchodzącym roku.

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Na koniec, Michał Korpys ma nadzieję, że w 2019 roku będziemy poświęcać coraz więcej uwagi umiejętnościom miękkim:

– Świat bardzo tego potrzebuje, a my musimy zacząć tworzyć nową kulturę, której podstawą będzie dążenie do doskonałości w tej dziedzinie. Zrównoważony rozwój: ekologia, recykling, walka z plastikiem – to wszystko jest częścią powstającego paradygmatu, w którym rozwiązania złożonych problemów wynikają z empatii, są oparte o analizę danych i powstają dzięki innowacjom.


The above excerpt was originally published as a part of the article EDTECH IN 2019: EXPERTS AND FOUNDERS AROUND THE WORLD SHARE PREDICTIONS by Cait Etherington