Categories
News Poland

Global Grid For Learning i NUADU

Z radością informujemy, że NUADU przystąpiło do Global Grid For Learning (GG4L) – inicjatywy na rzecz poprawy edukacji na świecie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wspólnemu projektowi 500 szkół w Ameryce skorzysta z platformy NUADU w ciągu najbliższych 3 lat.

Global Grid For Learning to organizacja pożytku publicznego, zrzeszająca firmy z branży EdTech. W ramach przyznawanych grantów umożliwia szkołom korzystanie z innowacji technologicznych.

Poprzez udział w projekcie, pragniemy przyczynić się do zmniejszania lęku społecznego i nierówności środowiskowych wśród uczniów objętych programem. NUADU umożliwi automatyczne dopasowywanie treści edukacyjnych do potrzeb dzieci, uwzględniając ich możliwości poznawcze. Nauczyciele będą mogli podejmować decyzje w oparciu o dane, mając dostęp do szczegółowych informacji o rozwoju umiejętności poznawczych swoich uczniów czy o realizacji podstawy programowej. NUADU udostępni treści edukacyjne pochodzące od renomowanych wydawców oraz umożliwi tworzenie własnych lekcji i zadań. Niezmiernie cieszy nas dostarczanie uczniom i nauczycielom analizy postępów z realizacji programu nauczania oraz z nabywania kompetencji przydatnych przy zatrudnieniu.

NUADU uczestniczy też w inicjatywie zwiększania bezpieczeństwa w szkołach. W ramach współpracy z wydawcami i partnerami (takimi jak SEL for Prevention) dostarczymy materiały o Zarządzaniu Behawioralnym i Bezpieczeństwie w Sieci.

Ten ekscytujący projekt potrwa 3 lata! #GG4L dziękujemy za zaproszenie! 

Categories
News Poland

NUADU prezentuje wizję poprawy edukacji w Dżakarcie i USA

W marcu wzięliśmy udział w dwóch ważnych wydarzeniach w Indonezji i w USA organizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

Pierwszym były Polskie Dni Technologii w Dżakarcie, podczas których zaprezentowaliśmy naszą wizję usprawnienia cyfrowej edukacji oraz podzieliliśmy się doświadczeniami pracy na styku edukacji i technologii.

Odwiedziliśmy również Karolinę Północną, aby spotkać się z przedstawicielami tamtejszego sektora rozwoju i edukacji, aby porozmawiać o możliwościach bliższej współpracy.

Po więcej informacji zapraszamy pod ten link:
https://newsroom.nuadu.com/55723-in-march-nuadu-took-part-in-two-important-events-in-indonesia-and-the-usa-organised-by-the-polish-investment-and-trade-agency 

Categories
News Philippines Poland

Udostępniamy NUADU dla szkół na Filipinach

NUADU zostało zaprojektowane, aby wspierać proces nauczania, dostarczając narzędzia ewaluacji wiedzy i personalizacji środowiska nauczania dla uczniów. Dzięki nowemu partnerstwu, szkoły na Filipinach będą mogły korzystać z platformy.

Z dumą informujemy, że podpisaliśmy umowę partnerstwa z firmą Big Pond Enterprises (BPH), dostawcą rozwiązań technologicznych dla edukacji oraz zasobów edukacyjnych online dla szkół podstawowych i średnich na Filipinach. Dzięki współpracy z BPH, wdrożenie platformy elearningowej NUADU jest możliwe we wszystkich szkołach na terenie kraju.

Categories
Indonesia News Poland

Interviews and surveys with users of our platform

Encounters with Teachers in Poland, Singapore, and Jakarta

October 2018 was a very fruitful month for NUADU. We had a series of meetings with school teachers, directors and heads of municipalities, mayors of cities. We visited the 5th ICT Congress in Education in Toruń and the VII Forum of Directors of Education Institutions in Katowice. We conducted interviews and surveys with users of our platform in Gdynia, Singapore, and Jakarta to take a closer look at their everyday work, learn about problems and needs. We will present our findings in the research report in Q1 2019! Watch this space or subscribe to our newsletter on www.nuadu.com!