Categories
Tutorials Videos Vietnam

Chào mừng bạn đến với các bài hướng dẫn đào tạo trên hệ thống NUADU dành cho giáo viên và học sinh!

Tại đây, bạn có thể tham khảo các video hướng dẫn các chức năng của NUADU để giúp bạn và học sinh của mình đạt được các mục tiêu học tập.

Tại đây, bạn có thể tham khảo 23 video hướng dẫn các chức năng của NUADU để giúp bạn và học sinh của mình đạt được các mục tiêu học tập.

Đối với giáo viên, NUADU trang bị các công cụ để giao bài tập cho học sinh nhằm giúp các em đạt được mục tiêu học tập, trải nghiệm quá trình học tập dễ dàng và thuận tiện hơn ở mọi lúc, mọi nơi. Các video này giới thiệu cho giáo viên các kỹ năng cần thiết  trên NUADU từ việc ra bài tập cho học sinh, cách tạo tài liệu và câu hỏi của riêng mình cũng như cách dễ dàng kiểm tra kết quả và tiến độ học tập lâu dài của học sinh bằng hệ thống chấm điểm tự động và phân tích dữ liệu.

Đối với học sinh, các video này sẽ hướng dẫn thực hiện tất cả các chức năng trên NUADU một cách dễ dàng. Các em sẽ có thể hoàn thành tốt các bài tập được giao, cũng như tự chủ động trong việc học của mình bằng cách theo dõi kết quả và tiến độ học tập trong các môn học, chủ đề, mục tiêu học tập và kỹ năng nhận thức.