Categories
Poland Tutorials

Grupy i odznaki w NUADU

Jak dzielić klasy na kolorystyczne grupy i przyznawać odznaki swoim uczniom – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-odznaki-grupy/tutorial.html

Tworzenie grup i przyznawanie odznak w NUADU

Categories
Poland Tutorials

Zadawanie aktywności w NUADU

Jak zadawać różne rodzaje aktywności swoim uczniom – interaktywny samouczek dla Nauczycieli

https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-zadawanie-aktywnosci/tutorial.html

Zadawanie aktywności w NUADU: zadania, kartkówki, egzaminy, lekcje

Categories
Tutorials

Assigning activities in NUADU

An interactive tutorial for teachers on how to assign activities like assignments, quizes, exams and lessons to students.

Assigning activities: assignment, quiz, exam, lesson.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-assigning-activities/tutorial.html

In this interactive tutorial, you will learn how to assign different types of activities to your students.

Categories
Tutorials

Groups and badges in NUADU

An interactive tutorial for teachers on how to divide classes into color-coded groups and assign badges.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-badges-groups/tutorial.html

Categories
Tutorials

Creating questions in NUADU

An interactive tutorial for teachers on how to create own question bank for students.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/teacher-creating-questions/tutorial.html

Categories
Tutorials

Solving activities in NUADU

An interactive tutorial for students on how to solve activities assigned by the teacher.

https://tutorials.nuadu.com/ENG/student-solving-activities/tutorial.html

Solving activities in NUADU: assignment, quiz & exam

Categories
Tutorials

Self-study in NUADU

An interactive tutorial for students on how to assign questions for yourself

https://tutorials.nuadu.com/ENG/student-self-study/tutorial.html