Categories
Language Exams Main Page Offer

Measure young learners’ English skills

The Young Learners Examinations (YLE) are examinations offered for young learners, aligned with the Cambridge Young Learner’s English Tests (CYLET) content and are designed for students aged between 7 to 12 years old who are learning English as a second or additional language.

There are three levels to the examinations; Starters, Movers and Flyers, which all test students’ abilities in all four English skills; listening, speaking, reading and writing, and students can start at a level that is suited to their current English ability, as assessed by their teacher.

The YLE content introduces students to everyday spoken and written English in an engaging, fun and methodical way to help children gain knowledge and confidence to learn and improve their English. The materials provided are designed specifically for younger learners using interesting, colourful and vibrant pictures with relatable characters and topics to widen their vocabulary and comprehension skills.

The examinations are structured in three sections; Listening, Reading and Writing, and Speaking and are conducted in a low-pressure and enjoyable way to ensure young learners and comfortable and confident. Students receive a report card after completing their examination which awards them shields for each section of the exam. Students can receive between one to five shields in each section which indicate their strengths and areas for improvement.

english-exams.nuadu.com

Categories
Tutorials Videos Vietnam

Chào mừng bạn đến với các bài hướng dẫn đào tạo trên hệ thống NUADU dành cho giáo viên và học sinh!

Tại đây, bạn có thể tham khảo 23 video hướng dẫn các chức năng của NUADU để giúp bạn và học sinh của mình đạt được các mục tiêu học tập.

Đối với giáo viên, NUADU trang bị các công cụ để giao bài tập cho học sinh nhằm giúp các em đạt được mục tiêu học tập, trải nghiệm quá trình học tập dễ dàng và thuận tiện hơn ở mọi lúc, mọi nơi. Các video này giới thiệu cho giáo viên các kỹ năng cần thiết  trên NUADU từ việc ra bài tập cho học sinh, cách tạo tài liệu và câu hỏi của riêng mình cũng như cách dễ dàng kiểm tra kết quả và tiến độ học tập lâu dài của học sinh bằng hệ thống chấm điểm tự động và phân tích dữ liệu.

Đối với học sinh, các video này sẽ hướng dẫn thực hiện tất cả các chức năng trên NUADU một cách dễ dàng. Các em sẽ có thể hoàn thành tốt các bài tập được giao, cũng như tự chủ động trong việc học của mình bằng cách theo dõi kết quả và tiến độ học tập trong các môn học, chủ đề, mục tiêu học tập và kỹ năng nhận thức.

Categories
Indonesia Tutorials Videos

Selamat datang di tutorial pelatihan NUADU untuk guru dan siswa!

Di halaman ini, Anda dapat menemukan video tutorial tentang berbagai fungsi NUADU untuk memungkinkan Anda dan siswa Anda mencapai target dan tujuan pembelajaran.

Sebagai guru, NUADU melengkapi Anda dengan perangkat untuk memaksimalkan kemampuan siswa Anda untuk mencapai target akademik mereka, menikmati proses belajar serta belajar dengan mudah dan nyaman di mana saja, kapan saja. Video-video ini memberikan keterampilan yang penting bagi guru, mulai dari cara memberikan aktivitas kepada siswa, cara membuat bahan ajar dan soal latihan secara mandiri, dan cara mudah memeriksa hasil belajar dan perkembangan belajar siswa dalam jangka panjang menggunakan sistem penilaian otomatis dan analisis data yang kuat.

Bagi siswa, video tutorial ini akan memberi mereka kemudahan untuk mengikuti panduan tentang bagaimana menggunakan semua fungsi yang mereka butuhkan di NUADU. Mereka akan mampu menyelesaikan aktivitas yang ditugaskan serta mengambil peran dari otonomi pembelajaran dengan memonitor hasil dan perkembangan belajar mereka berdasarkan mata pelajaran, topik, tujuan pembelajaran dan keterampilan kognitif.


Categories
Main Page Tutorials Videos

Welcome to the NUADU training tutorials for teachers and students!

Here you can find a playlist of 23 tutorial videos on a wide range of NUADU functionalities to enable you and your students to meet your academic targets and goals.

As teachers, NUADU equips you with the tools to empower your students to reach their academic ambitions, enjoy the learning process and to study easily and conveniently anywhere, anytime. These videos provide teachers with the essential NUADU skills from how to assign activities to students, how to create your own resources and questions, and how to effortlessly check student results and long-term progress using the powerful auto-marking system and data analytics.

For students, these tutorial videos will give them an easy to follow guide on how to perform all the functions they require on NUADU. They will be able to successfully complete their assigned activities, as well as take autonomy of their own learning by keeping track of their results and progress in the areas of subjects, topics, learning objectives and cognitive skills.


NUADU Indonesia Tutorials


NUADU Plilippines Tutorials


NUADU Vietnam Tutorials

Categories
Poland

Nowy Rok Szkolny

NUADU Rok Szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 ponad 120 polskich szkół będzie korzystać z NUADU. Nasz system pomaga nauczycielom i uczniom w kartkówkach, sprawdzianach, egzaminach i nie tylko 🙂 Wszystkim zaangażowanym w proces szkolnej edukacji życzymy ZDROWIA, SUKCESÓW i UŚMIECHU!

Categories
Indonesia Offer

Persiapkan siswa Anda untuk ujian IELTS, TOEIC, dan TOEFL ITP

Platform penilaian online NUADU menawarkan ujian bahasa yang selaras secara internasional dan contoh ujian untuk TOEIC, IELTS, dan EPIT (setara dengan TOEFL-ITP), dilakukan secara online dan penilaian secara otomatis dengan hasil berdasarkan data. Ujian Bahasa Inggris NUADU telah diikuti oleh ribuan peserta tes dari universitas dan sekolah bahasa swasta di seluruh dunia. Program ini juga cocok untuk diterapkan program belajar pegawai korporat.

TINGKATKAN SKALABILITAS DAN EFISIENSI ANDA

Dikombinasikan dengan konten bersertifikat dari Innova Press, NUADU merupakan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk melakukan evaluasi kemahiran serta untuk melakukan latihan ujian Bahasa Inggris. Anda mendapatkan hasil langsung berdasarkan penilaian otomatis dengan data sub-keterampilan yang melengkapi metrik penilaian ujian dan CEFR. Dan Anda tidak perlu membatasi kegiatan mengajar Anda pada ruang kelas Anda.

MENINGKATKAN METRIK KEBERHASILAN SEKOLAH

Alat penilaian NUADU memberikan data penilaian yang andal dan akurat berdasarkan kinerja siswa. Data ini mengukur kekuatan dan kelemahan siswa di tingkat keterampilan dan sub-keterampilan. Memprediksi nilai sebelum mengambil ujian nyata yang mahal, serta meningkatkan kenyamanan dan efektivitas siswa.

MENAWARKAN FLEKSIBILITAS BAGI PARA SISWA

Peserta didik dapat berlatih secara efektif untuk mencapai skor yang ditargetkan dengan menggunakan sistem belajar mandiri, hasil otomatis, feedback yang cepat, dan identifikasi kemajuan selama proses belajar. Dengan sumber materi bersertifikat dengan pertanyaan dan tambahan soal di semua kategori ujian, memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat apa saja.

PUSATKAN DATA ANDA DAN PANTAU KINERJA PARA SISWA

Karena semua ujian disampaikan pada platform NUADU yang bersifat kelembagaan, sekolah dan universitas swasta dapat memiliki akses penuh untuk seluruh data yang berwadah di satu tempat.

HINDARI KECURANGAN

Beberapa paket ujian yang tersedia pada platform NUADU membantu mencegah terjadinya kecurangan. Dalam platform NUADU, paket materi diperbaharui setiap 6 bulan.

PERTANYAAN BERBASIS KETERAMPILAN

Disesuaikan dengan jenis ujiannya, IELTS, TOEIC, dan EPIT, NUADU memberikan tipe soal Listening, Reading, Speaking, dan Writing di dalam program ini.

PENAWARAN FLEKSIBEL

Penawaran fleksibel untuk berlangganan program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Salah satunya, kami menyediakan personalisasi program ini dengan logo institusi yang terkait.

english-exams.nuadu.com

Categories
Offer Vietnam

Luyện thi IELTS, TOEIC và TOEFL ITP

Thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến của NUADU, thí sinh có thể tham dự các kỳ thi ngoại ngữ liên kết quốc tế và các kỳ thi thử TOEIC, IELTS và EPIT (TOEFL-ITP) trực tuyến và được chấm điểm thi tự động dựa trên kết quả từ hệ thống dữ liệu. Các kỳ thi tiếng Anh của NUADU đã được thực hiện bởi hàng nghìn thí sinh từ các trường đại học và trung tâm ngoại ngữ trên khắp thế giới. Ngoài ra hệ thống còn phù hợp cho việc đào tạo nhân viên tại công ty!

TĂNG KỸ NĂNG VÀ HIỆU QUẢ LUYỆN THI

Với nội dung luyện thi được chứng nhận bởi Innova Press, NUADU là con đường nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn để đánh giá trình độ tiếng Anh cũng như thực hiện các bài thi thử. Thí sinh sẽ nhận được kết quả ngay lập tức với hệ thống chấm điểm tự động dựa theo dữ liệu khung điểm thi và CEFR. Học viên sẽ được trải nghiệm học tập không giới hạn khi không phải tham gia học trên lớp mà hoàn toàn có thể học trực tuyến.

CẢI THIỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG

Công cụ đánh giá NUADU cung cấp dữ liệu đánh giá chính xác và đáng tin cậy dựa trên kết quả học tập của học viên. Hệ thống có thể đo lường điểm mạnh và điểm yếu của học viên trên cấp độ của các kỹ năng và kỹ năng phụ. Dự đoán điểm trước khi tham gia kỳ thi giúp học viên cảm thấy thoải mái và có kế hoạch học tập hiệu quả hơn.

LUYỆN THI LINH HOẠT HƠN

Học viên có thể luyện tập một cách hiệu quả để đạt được điểm mục tiêu bằng cách sử dụng phương pháp tự học, nhận kết quả tự động, phản hồi tức thì và theo dõi tiến độ học tập. Nguồn tài liệu học tập được chứng nhận và cung cấp đầy đủ các dạng câu hỏi trong tất cả các phần thi. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị.

TẬP TRUNG HÓA DỮ LIỆU VÀ THEO DÕI HIỆU QUẢ HỌC TẬP

Tất cả các kỳ thi được cài đặt trên nền tảng NUADU nên các trung tâm đào tạo và trường đại học có toàn quyền truy cập vào dữ liệu ở cùng một nơi.

TRÁNH TIÊU CỰC TRONG THI CỬ

Hệ thống có rất nhiều bài thi có sẵn nên sẽ hạn chế gian lận thi cử. Các bài thi mới được tải lên 6 tháng một lần.

CÂU HỎI THỰC HÀNH dựa trên KỸ NĂNG

Tùy thuộc vào loại bài thi, IELTS, TOEIC và EPIT, hệ thống sẽ cung cấp các dạng câu hỏi Nghe, Đọc, Nói và Viết.

CÁC GÓI BÀI THI LINH HOẠT

Ưu đãi linh hoạt khi mua các gói thi tùy theo nhu cầu của trường. Có thể thay đổi thành logo của trường khi tổ chức thi.

english-exams.nuadu.com

Categories
Language Exams Main Page Offer

Prepare your students for IELTS, TOEIC, and TOEFL ITP tests

NUADU’s online assessment platform offers internationally aligned language exams and mock exams for TOEIC, IELTS, and EPIT (TOEFL-ITP aligned), conducted online and automatically marked with data-driven results. NUADU English Exams have been taken by thousands of test takers from universities and private language schools around the world. Also suitable for corporate learning!

Increase your scalability and efficiency

Combined with certified content by Innova Press, NUADU is a faster and cheaper way of conducting English level evaluation as well as conducting mock-exams. You get immediate results based on automatic marking with sub-skill data following exam scoring metric and CEFR. And you don’t have to limit your operations to the size of your classroom.

Improve school success metrics

NUADU assessment tool delivers reliable and accurate assessment data based on students’ performance. It measures students’ strengths and weaknesses at both skill and sub-skill levels. Predicting scores before taking the costly real exam increases students’ comfort and effectiveness.

Offer flexibility for learners

Learners can practice effectively to achieve their target score using self-study, automated results, instant feedback, and progress tracking. Certified learning resources with questions and supplementary resources in all exam categories. Allows for learning at any time, any place on any device.

Centralize your data and monitor learner’s performance

As all exams are delivered on the NUADU institutional platform, private learning schools and universities have full access to the data in one place.

Avoid cheating

Multiple packages of exams available on the platform helps to prevent cheating. Fresh packages are uploaded every 6 months.

Skill-based practice questions

Depending on the type of exam, IELTS, TOEIC, and EPIT offer Listening, Reading, Speaking and Writing types of questions.

Flexible offer

Flexible offer for purchasing packages of tests depending on institution need. Personalization with institution logo is available.

english-exams.nuadu.com

Categories
Indonesia Main Page News Offer

Lenovo laptops & NUADU bundle

We are excited to inform, that Lenovo laptops with instant access to NUADU are now available in Indonesia.

Bundled with Lenovo hardware, our learning and assessment platform provides a complete solution for blended and distance learning, online education, and exams. NUADU comes with a three-year license for the learning content for National and International curricula, question banks, and implementation service.

This special offer was prepared jointly by Lenovo and NUADU for the schools in Indonesia. Lenovo and NUADU believe that transforming education is critical for society’s development, and Lenovo has always been proud to provide smarter technologies that engineer smarter classrooms for students. As the education environment is continuously changing, our close collaboration with Lenovo will ensure educators to be able to keep up with the new ways of teachings as students switch to online platforms and distance learning. Through this collaboration, Lenovo and NUADU aspire to provide innovation that meets the demands of distance learning and aids institution with their education transformation journey.

For the schools using National Curriculum, NUADU provides content from renowned educational publishers, available for Primary level 1 – 6 and Secondary level 7 – 12. Over 28,000 resources are available for Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, SBDP, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi and Sosiologi.

For the schools using international curricula, NUADU provides internationally renowned Cambridge and Singapore curriculum for the subjects of Cambridge Primary Curriculum level 1 – 6 for Maths and Science with over 13,000 resources available, and Singapore Primary and Lower Secondary for English, Maths, and Science with over 18,000 resources available.

For business enquiries please contact Stella Djajasaputra – sdjajasaputr@lenovo.com

Categories
Indonesia News Offer

Dengan gembira kami informasikan bahwa laptop Lenovo dengan akses NUADU sekarang tersedia di Indonesia

Menggunakan laptop Lenovo, platform pembelajaran dan penilaian kami menyediakan solusi menyeluruh untuk ‘blended learning’ (gabungan metode tatap muka dan online), pembelajaran jarak jauh, pendidikan online, ataupun ujian.

NUADU dilengkapi dengan lisensi tiga tahun untuk konten pembelajaran yang mencakup kurikulum Nasional dan Internasional, bank soal, dan layanan implementasi.

Penawaran khusus ini hadir atas hasil kolaborasi Lenovo dan NUADU untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Lenovo dan NUADU percaya bahwa transformasi pendidikan sangat penting untuk pengembangan masyarakat dan Lenovo bangga dapat selalu menyediakan teknologi yang lebih canggih agar dapat memfasilitasi ruang kelas yang lebih cerdas untuk siswa. Seiring lingkungan pendidikan yang terus berubah, kolaborasi erat kami dengan Lenovo ini akan memastikan para pendidik dapat mengikuti cara-cara pengajaran baru ketika siswa beralih ke platform online dan pembelajaran jarak jauh. Melalui kolaborasi ini, Lenovo dan NUADU bercita-cita untuk memberikan inovasi yang memenuhi tuntutan pembelajaran jarak jauh dan membantu institusi dalam menjalankan transformasi pendidikan mereka.

Untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum Nasional, NUADU menyediakan konten dari penerbit pendidikan terkenal, tersedia untuk tingkat Dasar 1 – 6 dan tingkat Menengah 7 – 12. Lebih dari 28.000 sumber pembelajaran tersedia untuk Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, SBDP , Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi.

Untuk sekolah yang menggunakan kurikulum internasional, NUADU menyediakan kurikulum Cambridge dan Singapura yang terkenal secara internasional untuk mata pelajaran Cambridge Kurikulum Tingkat 1 – 6 untuk Matematika dan Ilmu Pengetahuan dengan lebih dari 13.000 sumber pembelajaran yang tersedia, dan Sekolah Dasar dan Menengah Singapura untuk Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains dengan tersedia lebih dari 18.000 sumber pembelajaran.

Untuk informasi terkait kerjasama dapat menghubungi Stella Djajasaputra – sdajajasaputr@lenovo.com

lenovo laptop