Siapkan ruang kelas online kolaboratif Anda menggunakan alat yang tepat

NUADU berkolaborasi dengan Microsoft Teams solution memiliki solusi lengkap di mana guru dapat menjalankan kelas mereka melalui alat konferensi video langsung dan, pada saat yang sama, memonitor kemajuan setiap siswa sesuai dengan kurikulum yang diterapkan.
Set up a collaborative online classroom using the right tools

NUADU combined with Microsoft Teams is a complete solution in which teachers can run their classroom via videoconferences and track the progress of every individual student according to the curriculum. 
Học trực tuyến chính là giải pháp cho các trường học trong thời kỳ khó khăn

Giai đoạn khó khăn hiện nay đã làm thay đổi suy nghĩ và nhận thức của chúng ta về việc giảng dạy. Để đảm bảo an toàn cho thế hệ trẻ, nhiều trường học đang tổ chức dạy trực tuyến và cho học sinh học ở nhà để theo kịp chương trình giảng dạy.
Pembelajaran Jarak Jauh sebagai Jawaban Situasi Krisis untuk Sekolah

Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, memaksa kita untuk mengubah pandangan kita tentang bagaimana proses belajar-mengajar harus tetap diterapkan dalam situasi krisis. Dengan pertimbangan keamanan, lebih banyak institusi pendidikan yang menerapkan sistem homesc...
Distance Learning as a Crisis Response for Schools

Recent events are changing how we think about teaching. With safety in mind, more educational institutions are organizing homeschooling and part-time distance learning to keep up with the curriculum.
Distance Learning (pembelajaran jarak jauh): Pendidikan di masa COVID-19 dan Cuaca Ekstrim

Tahun ini baru berjalan sampai di Februari, namun kita telah menyaksikan kebakaran besar di Australia, letusan gunung berapi di Filipina, dan COVID-19 yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia.
Distance Learning: Education in the Age of the Coronavirus and Extreme Weather

It’s barely March, yet we’ve already witnessed massive bushfires in Australia, a volcanic eruption in the Philippines, and a fast-spreading novel coronavirus worldwide.
Đào tạo từ xa: Giáo dục trong giai đoạn dịch bệnh Corona và thời tiết khắc nghiệt

Chỉ vừa mới bước sang tháng hai của năm mới nhưng chúng ta đã phải chứng kiến nhiều vụ cháy rừng lớn ở Úc, phun trào núi lửa ở Philippines và một loại Corona virus mới lan truyền với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới.
The All-New NUADU Website is here!

New beginnings are not just reserved for January (or the start of the school calendar). Just when you thought it couldn’t get any better, we’re proud to announce the latest version of the NUADU website.
12 Proven Ways for Effective Distance Learning

As COVID-19 continues to spread and cities go into quarantine, more schools have been forced to close. These closures may go on for weeks, even months.
Siapkan ruang kelas online kolaboratif Anda menggunakan alat yang tepat

NUADU berkolaborasi dengan Microsoft Teams solution memiliki solusi lengkap di mana guru dapat menjalankan kelas mereka melalui alat konferensi video langsung dan, pada saat yang sama, memonitor kemajuan setiap siswa sesuai dengan kurikulum yang diterapkan.
Set up a collaborative online classroom using the right tools

NUADU combined with Microsoft Teams is a complete solution in which teachers can run their classroom via videoconferences and track the progress of every individual student according to the curriculum. 
Học trực tuyến chính là giải pháp cho các trường học trong thời kỳ khó khăn

Giai đoạn khó khăn hiện nay đã làm thay đổi suy nghĩ và nhận thức của chúng ta về việc giảng dạy. Để đảm bảo an toàn cho thế hệ trẻ, nhiều trường học đang tổ chức dạy trực tuyến và cho học sinh học ở nhà để theo kịp chương trình giảng dạy.
Pembelajaran Jarak Jauh sebagai Jawaban Situasi Krisis untuk Sekolah

Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, memaksa kita untuk mengubah pandangan kita tentang bagaimana proses belajar-mengajar harus tetap diterapkan dalam situasi krisis. Dengan pertimbangan keamanan, lebih banyak institusi pendidikan yang menerapkan sistem homesc...
Distance Learning as a Crisis Response for Schools

Recent events are changing how we think about teaching. With safety in mind, more educational institutions are organizing homeschooling and part-time distance learning to keep up with the curriculum.
Distance Learning (pembelajaran jarak jauh): Pendidikan di masa COVID-19 dan Cuaca Ekstrim

Tahun ini baru berjalan sampai di Februari, namun kita telah menyaksikan kebakaran besar di Australia, letusan gunung berapi di Filipina, dan COVID-19 yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia.
Distance Learning: Education in the Age of the Coronavirus and Extreme Weather

It’s barely March, yet we’ve already witnessed massive bushfires in Australia, a volcanic eruption in the Philippines, and a fast-spreading novel coronavirus worldwide.
Đào tạo từ xa: Giáo dục trong giai đoạn dịch bệnh Corona và thời tiết khắc nghiệt

Chỉ vừa mới bước sang tháng hai của năm mới nhưng chúng ta đã phải chứng kiến nhiều vụ cháy rừng lớn ở Úc, phun trào núi lửa ở Philippines và một loại Corona virus mới lan truyền với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới.
The All-New NUADU Website is here!

New beginnings are not just reserved for January (or the start of the school calendar). Just when you thought it couldn’t get any better, we’re proud to announce the latest version of the NUADU website.
1
2
3
4
5