Đào tạo từ xa: Giáo dục trong giai đoạn dịch bệnh Corona và thời tiết khắc nghiệt